Foglalkozástól eltiltás - mit ellenőrizhet a munkáltató?


Szeretnénk ellenőrizni, hogy egyik munkavállalónk sem áll-e olyan foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, amely miatt nem láthatná el a munkakörébe tartozó feladatokat. Hogyan tudjuk ezt megtenni? Mit tegyünk, ha kiderül, hogy valamelyik kolléga olyan foglalkozástól lett eltiltva, amely miatt nem láthatná el jogszerűen a cégnél a munkakörét?


Megjelent a Munkaügyi Levelekben 2010. július 19-én (38. lapszám), a kérdés sorszáma ott: 735

[…] arról, hogy büntetőeljárás van vagy volt folyamatban valamely munkavállalójával szemben. Ha a munkavállaló igazolja, hogy nem áll a munkakörének megfelelő vagy a munkakörének részét képező foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, a munkáltató köteles a bűnügyi nyilvántartó szerv által az igazolás céljából kiállított hatósági bizonyítvány kiadása iránti eljárásért megfizetett igazgatási szolgáltatási díjat a munkavállaló részére megtéríteni [Mt. 77/A. § (3) bekezdés]. Ha az Mt. 77/A. § (2) bekezdésében meghatározott kizáró ok, a foglalkozástól eltiltás fennállását a munkáltató a bűnügyi nyilvántartó szerv által az igazolás céljából kiállított hatósági bizonyítvány tartalma alapján megállapítja, vagy a kizáró ok egyéb módon jut a munkáltató tudomására, az Mt. 10. § (1) bekezdését kell megfelelően alkalmazni. E szerint a munkáltató köteles az érintett munkavállaló munkaviszonyát azonnali hatállyal felszámolni [Mt. 77/A. § (5) bekezdés]. A […]
 
 

Elküldjük a választ e-mailen*

*
*ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.
A *-gal megjelölt mezőket kötelező kitölteni.