Foglalkozástól eltiltás – mit ellenőrizhet a munkáltató?

Kérdés: Szeretnénk ellenőrizni, hogy egyik munkavállalónk sem áll-e olyan foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, amely miatt nem láthatná el a munkakörébe tartozó feladatokat. Hogyan tudjuk ezt megtenni? Mit tegyünk, ha kiderül, hogy valamelyik kolléga olyan foglalkozástól lett eltiltva, amely miatt nem láthatná el jogszerűen a cégnél a munkakörét?
Részlet a válaszából: […] Az Mt. 77/A. § (2) bekezdése értelmében – indokolt esetben -a munkáltató megfelelő határidő kitűzésével, írásban felszólíthatja a munkavállalót,hogy e határidőn belül – ha e határidőn belül ez menthető ok miatt nemlehetséges, annak megszűnését követően...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. július 19.

Közalkalmazotti jogviszony – azonnali hatályú felszámolás

Kérdés: Sajnos most észleltük, hogy az intézményünknél foglalkoztatott közalkalmazottak egy része nem rendelkezik a munkaköre ellátásához előírt, 257/2000. Korm. rendeletben foglalt szakképesítéssel, illetve szakképzettséggel. Mit tehetünk ilyen esetben?
Részlet a válaszából: […] A 257/2000. Korm. rendelet 9. § (1) bekezdése értelmében aközalkalmazottak által betölthető egyes munkakörök megnevezését és fizetésiosztályba sorolásuk feltételeit a rendelet 2. számú melléklete tartalmazza. Haa közalkalmazott nem rendelkezik az előírt...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. július 19.