Munkaügyi Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

2 találat a megadott munkaviszony azonnali hatályú felszámolása tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: Közalkalmazotti jogviszony - azonnali hatályú felszámolás

Kérdés: Sajnos most észleltük, hogy az intézményünknél foglalkoztatott közalkalmazottak egy része nem rendelkezik a munkaköre ellátásához előírt, 257/2000. Korm. rendeletben foglalt szakképesítéssel, illetve szakképzettséggel. Mit tehetünk ilyen esetben?
Részlet a válaszból: […]tekinthető. Mivel az érvénytelen megállapodás alapján létrejött jogviszonyt a munkáltató köteles azonnali hatállyal felszámolni [Mt. 10. § (1) bekezdés], Önök sem tehetnek mást. Ez alól csak az jelenthetne kivételt, ha az érvénytelenség okát a felek és a közérdek sérelme nélkül rövid időn belül orvosolni tudnák (pl. a közalkalmazott rövid időn belül megszerezné a hiányzó szakképesítést vagy szakképzettséget). Amint azt egy konkrét ügyben a Legfelsőbb Bíróság kimondta: a jogszabályban előírt végzettség, szakképzettség nélkül foglalkoztatott közalkalmazott jogviszonya érvénytelen, s a jogviszonyt köteles a munkáltató azonnali hatállyal felszámolni [Mt. 10. § (1) bek.], ez esetben a közalkalmazott a felmentéssel történő megszüntetéskor érvényesíthető igényeket támaszthatja. Ez azt jelenti, hogy a közalkalmazottat olyan helyzetbe kell hozni, mintha a jogviszonya felmentéssel szűnt volna meg: ki kell fizetni részére a munkavégzés alóli mentesítés időtartamára járó[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2010. július 19.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 746

2. találat: Foglalkozástól eltiltás - mit ellenőrizhet a munkáltató?

Kérdés: Szeretnénk ellenőrizni, hogy egyik munkavállalónk sem áll-e olyan foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, amely miatt nem láthatná el a munkakörébe tartozó feladatokat. Hogyan tudjuk ezt megtenni? Mit tegyünk, ha kiderül, hogy valamelyik kolléga olyan foglalkozástól lett eltiltva, amely miatt nem láthatná el jogszerűen a cégnél a munkakörét?
Részlet a válaszból: […]arról, hogy büntetőeljárás van vagy volt folyamatban valamely munkavállalójával szemben. Ha a munkavállaló igazolja, hogy nem áll a munkakörének megfelelő vagy a munkakörének részét képező foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, a munkáltató köteles a bűnügyi nyilvántartó szerv által az igazolás céljából kiállított hatósági bizonyítvány kiadása iránti eljárásért megfizetett igazgatási szolgáltatási díjat a munkavállaló részére megtéríteni [Mt. 77/A. § (3) bekezdés]. Ha az Mt. 77/A. § (2) bekezdésében meghatározott kizáró ok, a foglalkozástól eltiltás fennállását a munkáltató a bűnügyi nyilvántartó szerv által az igazolás céljából kiállított hatósági bizonyítvány tartalma alapján megállapítja, vagy a kizáró ok egyéb módon jut a munkáltató tudomására, az Mt. 10. § (1) bekezdését kell megfelelően alkalmazni. E szerint a munkáltató köteles az érintett munkavállaló munkaviszonyát azonnali hatállyal felszámolni [Mt. 77/A. § (5) bekezdés]. A[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2010. július 19.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 735