Munkaügyi Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

2 találat a megadott hatósági bizonyítvány (igazolás) tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: Foglalkozástól eltiltás - mit ellenőrizhet a munkáltató?

Kérdés: Szeretnénk ellenőrizni, hogy egyik munkavállalónk sem áll-e olyan foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, amely miatt nem láthatná el a munkakörébe tartozó feladatokat. Hogyan tudjuk ezt megtenni? Mit tegyünk, ha kiderül, hogy valamelyik kolléga olyan foglalkozástól lett eltiltva, amely miatt nem láthatná el jogszerűen a cégnél a munkakörét?
Részlet a válaszból: […]arról, hogy büntetőeljárás van vagy volt folyamatban valamely munkavállalójával szemben. Ha a munkavállaló igazolja, hogy nem áll a munkakörének megfelelő vagy a munkakörének részét képező foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, a munkáltató köteles a bűnügyi nyilvántartó szerv által az igazolás céljából kiállított hatósági bizonyítvány kiadása iránti eljárásért megfizetett igazgatási szolgáltatási díjat a munkavállaló részére megtéríteni [Mt. 77/A. § (3) bekezdés]. Ha az Mt. 77/A. § (2) bekezdésében meghatározott kizáró ok, a foglalkozástól eltiltás fennállását a munkáltató a bűnügyi nyilvántartó szerv által az igazolás céljából kiállított hatósági bizonyítvány tartalma alapján megállapítja, vagy a kizáró ok egyéb módon jut a munkáltató tudomására, az Mt. 10. § (1) bekezdését kell megfelelően alkalmazni. E szerint a munkáltató köteles az érintett munkavállaló munkaviszonyát azonnali hatállyal felszámolni [Mt. 77/A. § (5) bekezdés]. A[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2010. július 19.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 735

2. találat: Önkormányzati igazolás - kérhet-e a munkáltató a munkavállaló egyedüléléséről?

Kérdés: A gyermekek utáni pótszabadsággal könnyen vissza lehet élni, ezért az ügyvezető kitalálta, hogy az egyik dolgozónktól - aki azt állítja, hogy egyedül él és neveli a kislányát - önkormányzat által kiadott igazolást kér arról, hogy tényleg egyedül él-e. A családi pótlék igénylésénél is elég büntetőjogi felelősséggel nyilatkoznia a kérelmezőnek arról, hogy egyedülálló-e, ezért mint munkaügyes számára kétséges, hogy ezt az igazolást valóban megkövetelhetjük-e a dolgozótól.
Részlet a válaszból: […]alapján a vele munkaviszonyban álló kívánja igénybe venni a pótszabadságot, akkor a másik szülő munkáltatója adjon igazolást arról, hogy a pótszabadságot nem igénylik. Az Mt. általános együttműködési, valamint jóhiszemű joggyakorlási követelményeiből (Mt. 3-4. §) következik, hogy a munkavállaló a valóságnak megfelelő tájékoztatást kell, hogy adjon a munkáltató számára azokról a körülményekről, amelyek a munkáltató kötelezettségeinek teljesítését megalapozzák. Így jelen esetben arról kell nyilatkoznia, hogy a két szülő közül melyik veszi igénybe a pótszabadságot, illetve arról, hogy gyermekét egyedül neveli-e. Ha e kötelezettségének a munkavállaló nem a valóságnak megfelelően tesz eleget, ez olyan kötelezettségszegésnek minősül, amely hátrányos jogkövetkezményt (Mt. 109. §) vagy munkáltatói rendkívüli felmondást (Mt. 96. §) alapoz meg. Önkormányzati igazolást ugyanakkor a munkáltató nem kérhet, mivel ennek jogalapját sem az[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2010. február 1.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 578