Munkaügyi Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

2 találat a megadott felmondást kizáró megállapodás tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: Felmondási jog kizárásának érvényessége

Kérdés: Az előző ügyvezető idejében a cégünk olyan munkaszerződést kötött az egyik határozatlan időre alkalmazott munkavállalóval, melyben a felek kizárták a felmondás jogának gyakorlását. A rendelkezés értelmében a felek megállapodtak abban, hogy egyik fél sem jogosult megszüntetni a munkaviszonyt felmondással. A kikötés nem tartalmaz időhatározást, ezért az - legalábbis úgy tűnik - általánosságban zárja ki a felek felmondási jogát. Létszámcsökkentést kívánunk végrehajtani, és ennek keretében e munkavállalótól is megválnánk. Mit tudunk tenni, jogszerű-e az ilyen korlátozás?
Részlet a válaszból: […]65. §-a is a Második Részben található, és az eltérő megállapodások lehetőségét szabályozó 85. § e vonatkozásban nem tartalmaz megszorítást, ez alapján a munkavállaló vonatkozásában érvényes a munkáltatói felmondási jog kizárását szabályozó kikötés. Figyelemmel arra, hogy a munkaszerződés mindkét fél tekintetében kizárja a felmondás jogát, az azonban a munkavállaló felmondási jogának egy éven túli kizárása tekintetében semmis, hiszen az Mt. fent idézett 43. §-ának (1) bekezdésébe ütközik [Mt. 27. § (1) bek.]. Ha a megállapodás valamely része érvénytelen, helyette a munkaviszonyra vonatkozó szabályt kell alkalmazni, kivéve, ha a felek az érvénytelen rész nélkül nem állapodtak volna meg [Mt. 29. § (1) bek.]. Ez alapján a munkavállaló felmondási jogának egy éven túli kizárását megítélésünk szerint figyelmen kívül kell hagyni, a munkáltató felmondási jogának korlátozása azonban érvényes egy éven túli időszakra is.Összességében úgy tűnik, hogy létszámcsökkentésre hivatkozva felmondással nem szüntethetik meg a munkavállaló munkaviszonyát, a megszüntetésre csak az ő egyetértésével közös megegyezéssel vagy azonnali hatályú felmondással[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2019. február 25.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 3515

2. találat: Felmondást kizáró megállapodás

Kérdés: Az új Mt. 65. §-ának (2) bekezdése szerint a felek megállapodása esetén legfeljebb a munkaviszony kezdetétől számított egy évig a munkaviszony nem szüntethető meg. Ebben az esetben, ha megállapodást kötünk, akkor nem lehet alkalmazni a 90 napos próbaidőt? A megállapodás megszegése esetén mivel büntethető a munkavállaló?
Részlet a válaszból: […]egyéb jogcímeire. Így a megállapodás ellenére, amennyiben az Mt. szerinti feltételei fennállnak, a munkaviszony megszüntethető közös megegyezéssel és azonnali hatályú felmondással is. Nincs akadálya a próbaidő kikötésének, tartama alatt azonnali hatállyal felmondható a munkaviszony. A fentiek alapján a felek a munkaszerződésben megállapodhatnak legfeljebb három hónapig tartó próbaidőben, és egyúttal kiköthetik azt is, hogy felmondással legfeljebb egy évig nem szüntethetik meg a munkaviszonyt, hiszen a korlátozás nem terjed ki a munkaviszony próbaidő alatt azonnali hatállyal történő megszüntetésére.Abban az esetben, ha a munkavállaló megszegi a megállapodást, és az egyéves időtartam alatt felmondást közöl a munkáltatóval, akkor a munkavállalóval szemben a munkaviszony jogellenes megszüntetésének jogkövetkezményei[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2012. szeptember 17.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 1430