Munkaügyi Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

Kollektív szerződés és a munkavállaló kárfelelőssége

Szöveg nagyítása Szöveg kicsinyítése Nyomtatás
A válaszadás időpontja: 2009. június 8. (Munkaügyi Levelek (volt Munkaadói Levelek) 19. szám, 359. kérdés)

Kérdés: Munkavállalónkkal 2006-ban olyan munkaszerződést kötöttünk, amely szerint a gondatlanul okozott károkért másfél havi átlagkeresetének megfelelő összeggel felel. 2007-ben hatályba lépett a kollektív szerződésünk, ami kimondta: a munkavállalók a gondatlanul okozott károkért legfeljebb egyhavi átlagkeresetük erejéig felelhetnek. Ez a kollektív szerződés idén megszűnt. Kérdésem: a kollektív szerződés annak idején módosította-e a munkaszerződést? A munkavállalónk most végül is milyen összeg erejéig felel a gondatlan károkozásért: félhavi, egyhavi vagy másfél havi átlagkereset összegéig?

ÍGY OLVASHATJA A TELJES VÁLASZT...
...ha látogató: elküldjük e-mailen*
*ingyenes választ
évente csak egyszer küldünk.
Válasz (részlet): […]szerződés legfeljebb hathavi átlagkeresetig határozhatja meg; ettől érvényesen eltérni nem lehet [Mt. 167. § (2)-(3) bek.]. A kollektív szerződés, illetve a felek megállapodása a törvény harmadik részében meghatározott szabályoktól - ha e törvény másképp nem rendelkezik - eltérhet. Ennek feltétele, hogy a munkavállalóra kedvezőbb feltételt állapítson meg [Mt. 13. § (3) bek.]. Ezzel párhuzamosan kimondja a törvény, hogy a kollektív szerződés a munkaszerződést a munkavállaló hátrányára nem módosíthatja [Mt. 82. § (2) bek.]. Ez tehát nem zárja ki azt, hogy a kollektív szerződés a munkaszerződést a munkavállaló javára módosítsa, vagyis a konkrét esetben a munkavállaló kárfelelősségének maximális összegét másfél havi átlagkeresetről egyhavira módosítsa. Ekkor a kollektív szerződés hatályának megszűnésével a munkaszerződés vonatkozó rendelkezése nem változna meg, vagyis a munkavállaló a gondatlanul okozott károkért egyhavi átlagkeresetével felelne. Ugyanakkor álláspontunk szerint a kollektív szerződés első sorban a munkajogviszonyt - annak tartalmát - módosítja, és nem magát a munkaszerződést. Ezt erősíti meg a Legfelsőbb Bíróság egyik elvi döntése is, amely szerint a kollektív szerződés megállapíthat joghátrányt, de ennek következtében csak a munkaviszony bizonyos elemei módosulnak, és nem maga a munkaszerződés; a joghátrány nem lehet végleges jellegű[…]

Figyelmébe ajánljuk

Kiköthetjük-e jogszerűen a munkavállalónkkal kötött egyedi megállapodásban azt, hogy amennyiben megszegi a titoktartási kötelezettségét, köteles automatikusan egy előre meghatározott összegű kártérítést fizetni?

Tovább a teljes cikkhez

Egyik dolgozónk a munkavégzéshez átvett szerszámkészletből a fúrógépet az építkezésen leejtette, és az teljes mértékben összetört. Emiatt új gépet kellett rendelnünk, ami 200 000 Ft-ba került. A dolgozótól ilyen esetben ugye a teljes 200 000 Ft megtérítését...

Tovább a teljes cikkhez

Cégünket kirabolták. A rablás során az elkövető pisztolyt fogott rám, majd arra kényszerített, hogy nyissam ki a páncélszekrényt, és mikor ellenkezni próbáltam, megütött, így végül odaadtam a pénzt. Később kiderült, hogy a biztonsági rendszer nem is működött,...

Tovább a teljes cikkhez

Egy munkatársammal a munkaidő után a gyárudvaron beszélgettünk. Kiderült, hogy éppen aznap délután megy focizni, s van nála egy labda is. Passzolgatni kezdtünk, de rosszul lőtte meg a labdát, és betörte az egyik irodai ablakot, és még eltalált egy számítógép-monitort is. A...

Tovább a teljes cikkhez

Ha nem találta meg amit keresett indítson új keresést

Kérdésfeltevés Kérdésfeltevés Nyomtatás Főoldalra Nyomtatás Nyomtatás A lap tetejére A lap tetejére