Működési bizonyítvány kiadása és annak tartalma


Munkaviszonyomat rendes felmondással kívánom megszüntetni. Szeretném, ha a munkáltatóm olyan ún. működési bizonyítványt állítana ki számomra, amely egyfajta "ajánlólevélként" a munkám értékelését is tartalmazza. Megtagadhatja-e a munkáltató a működési bizonyítvány kiadását? Mit tehetek akkor, ha szándékosan valótlan jellemzést ad?


Megjelent a Munkaügyi Levelekben 2008. szeptember 22-én (7. lapszám), a kérdés sorszáma ott: 134

[…] ha azt a munkavállaló kifejezetten kéri. A működési bizonyítvány kiadása nem függ a munkáltató mérlegelésétől, azt a törvény erejénél fogva haladéktalanul köteles kiadni. Ha a munkáltató a munkavállaló erre irányuló kifejezett kérése ellenére azt mégsem adja ki, vagy azzal késlekedik, a munkavállalónak lehetősége van arra, hogy ezt az igényét bíróság előtt érvényesítse, s ezen túlmenően a kiadás elmaradásából, illetve a késedelmes kiadásból eredő kárának megtérítését az Mt. munkáltatói kárfelelősségre vonatkozó általános szabályai szerint (Mt. 174-187. §) igényelje. Hozzá kell tennünk, hogy önmagában a működési bizonyítvány kiadásának elmaradása azonban nem adhat alapot a munkaviszony jogellenes megszüntetésének megállapítására. Amennyiben Ön kéri a munkájának értékelését, a munkáltató szabadon dönthet afelől, hogy arról milyen jellemzést ad. A munkavállaló beleszólása ilyen esetben csak a kérelem előterjesztésére szorítkozik, az értékelés tartalmát azonban nem szabhatja meg. Mindezzel együtt a […]
 
 

Elküldjük a választ e-mailen*

*
*ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.
A *-gal megjelölt mezőket kötelező kitölteni.