Munkaügyi Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

Jogviszonyváltás - a fogászati alapellátásban

Szöveg nagyítása Szöveg kicsinyítése Nyomtatás
A válaszadás időpontja: 2020. február 25. (Munkaügyi Levelek 193. szám, 3819. kérdés)

Kérdés: Településünkön az önkormányzatunknál közalkalmazotti jogviszonyban foglalkoztatott fogorvossal és fogászati asszisztenssel láttuk el a fogászati alapellátást. A fogorvosunk jogviszonya nyugdíjba vonulása okán felmentését követően 2019. augusztus 6. napjával megszűnt. A fogászati asszisztensünk maradt. A továbbiakban nem szeretnénk közalkalmazott fogorvost alkalmazni, hanem vállalkozás által biztosítanánk a fogászat további működését. Jelenleg a helyettesítést is vállalkozás látja el, akikkel 2020. február 29-ig van szerződésünk. Az asszisztens az eredeti helyén foglalkoztatva van. A 313/2011. Korm. rendelet 13/A. §-a értelmében, ha a közalkalmazotti jogviszonyban álló háziorvos közalkalmazotti jogviszonya megszűnik, a praxisjog elidegenítésére a jogviszony megszűnését követő hat hónap alatt van lehetőség. Tehát a volt fogorvosunk még 2020. február elejéig értékesítheti, ha tudja, a praxisjogát. Az asszisztensünk foglalkoztatása február végéig biztosított. A jelenleg helyettesítő vállalkozó esetleg átvenné a fogászati asszisztenst alkalmazásba a saját vállalkozásába március 1-jétől. Hogyan adható át a közalkalmazott továbbfoglalkoztatásra? Hisz nem szűnik meg a munkáltató, mert az önkormányzat továbbra is létezik, csak más formában szeretné ellátni a feladatot. A Kjt. 25. §-a (1) bekezdésének d) pontja és a 25/A. §-a ebben a helyzetben alkalmazandó-e? Ha elfogadja, és a másik munkáltatónál történő további foglalkoztatásához hozzájárul, akkor az átadás időpontját megelőző nappal megszűnik a közalkalmazotti jogviszonya, azt követő naptól pedig alkalmazza az átvevő munkáltató. Ez esetben, ha jól gondoljuk, nem jár részére végkielégítés a Kjt. 37. §-a (2) bekezdésének c) pontja alapján. Amennyiben nem fogadja el a továbbfoglalkoztatást, akkor az átadás napját megelőző nappal vagy az átadás tervezett napjával szűnik meg a közalkalmazotti jogviszonya? Ez utóbbi esetben a végkielégítés összegének felére válik jogosulttá a Kjt. 37. §-ának (9) bekezdése alapján - a felsorolt kivételektől eltekintve?

ÍGY OLVASHATJA A TELJES VÁLASZT...
ha nem előfizetőnk a teljes választ elküldjük e-mailen évente egyszeri alkalommal
...ha látogató: elküldjük e-mailen*
*ingyenes választ
évente csak egyszer küldünk.
Válasz (részlet): […]munkaszerződés tartalmi elemeire vonatkozó ajánlatot, valamint azokat a kötelezettségeket is, amelyeknek a jogviszony létesítését követően a jogviszonya fenntartása érdekében az érintett köteles eleget tenni [Kjt. 25/A. § (1)-(3) bek.].A Kjt. értelmében az asszisztensnek a tájékoztatás kézhezvételétől számított tizenöt napon belül írásban nyilatkoznia kell Önök részére, hogy a vállalkozónál történő további foglalkoztatásához hozzájárul-e. Ha az előírt határidőn belül nem nyilatkozik, úgy kell tekinteni, mintha nem járulna hozzá a további foglalkoztatásához. Ha ez a helyzet áll fenn, vagy kifejezetten úgy nyilatkozik, hogy a további foglalkoztatásához nem járul hozzá, az átadás napjával (a vázolt tényállás szerint ez március 1.) kötelesek írásban értesíteni őt a közalkalmazotti jogviszony megszűnéséről, valamint kötelesek részére a Kjt. 37. § (2) és (4)-(6) bekezdése alkalmazásával megállapított végkielégítést - határozott idejű jogviszony esetén a Kjt. 27. §-ának (2) bekezdésében meghatározott távolléti díjat - megfizetni [Kjt. 25/A. § (4)-(6) bek.]. Ekkor is az átadás időpontjában [Kjt. 25/A. § (1) bek.] szűnik meg a közalkalmazotti jogviszony: azaz nem az átadás napját megelőző nappal, hanem a tényleges átadás napjával. Megjegyzendő, hogy a Kjt. értelmében a közalkalmazotti jogviszony akkor is az átadás napján szűnik meg, ha az asszisztens a vállalkozónál történő további foglalkoztatásához hozzájárul. Ez a tény értelemszerűen nem zárja ki, hogy még ugyanezen napon keletkezzék egy új munkaviszony is.Ha az asszisztens hozzájárul a további foglalkoztatásához, a vállalkozó köteles munkaszerződést kötni vele. Valóban helyesen gondolják, hogy ilyenkor nem illeti meg végkielégítés őt, de ennek oka nem a Kjt. 37. §-a (2) bekezdésének d) pontjában meghatározott eset [hiszen itt nem a Kjt. 25/A. § (7) bekezdése vagy a 25/C. § (12) bekezdése szerinti tényállásokról van szó]. A végkielégítés pusztán azért nem jár, mert általános szabály szerint a Kjt. 37. §-ának (1) bekezdése a közalkalmazotti jogviszony ún. jogviszonyváltással való megszűnése esetén nem teszi lehetővé annak megfizetését. A közalkalmazott jogviszonya ilyenkor a törvény erejénél fogva automatikusan szűnik meg, nem pedig a Kjt. 37. §-ának (1) bekezdése szerint. Azaz nem felmentéssel, rendkívüli lemondással, a munkáltató jogutód nélküli megszűnése következtében vagy a Kjt. 37. §-ának (3) bekezdésében foglaltak szerint.A Kjt. 37. §-ának (9) bekezdése értelmében a végkielégítés összegének a felére jogosult a közalkalmazott, ha felmentésére vagy jogviszonyának[…]

Figyelmébe ajánljuk

Szakképző intézményben dolgozóként az eddigi közalkalmazotti jogviszonyunk munkaviszonnyá alakul át. Az új munkáltató részéről felmondással történő munkaviszony-megszüntetés esetén mennyi a felmondási idő és a végkielégítés mértéke, ha a közalkalmazotti...

Tovább a teljes cikkhez

Kulturális intézményünk intézményvezetője (magasabb vezető) 2019 áprilisában megszerezte az öregségi nyugdíjra való jogosultságát, azaz nyugdíjasnak minősül, de nem kérelmezte nyugdíjának megállapítását, továbbra is ellátja az intézményvezetői feladatokat....

Tovább a teljes cikkhez

A Módtv. alapján a közalkalmazottaink 2020. november 1. napjától az Mt. hatálya alá kerülnek, közalkalmazotti jogviszonyuk munkaviszonnyá alakul át. A közalkalmazottak a továbbfoglalkoztatásra szóló nyilatkozatukat a törvényes határidőben megtették, azonban többen...

Tovább a teljes cikkhez

Intézményünk egyik szervezeti egysége a Ktv. hatálya alá tartozó munkáltató részére került átadásra. A Kjt.-ben foglaltak szerint erről tájékoztattuk az érintett közalkalmazottakat. Egyik közalkalmazottunk nem járult hozzá az új munkáltatónál történő...

Tovább a teljes cikkhez

Ha nem találta meg amit keresett indítson új keresést

Kérdésfeltevés Kérdésfeltevés Nyomtatás Főoldalra Nyomtatás Nyomtatás A lap tetejére A lap tetejére