Tájékoztatás a szabadságról


A Kttv. 104. §-ának (5) bekezdése alapján a munkáltató által megállapított szabadság mértékéről való tájékoztatás elfogadható-e úgy is, ha a munkáltatónál bevezetésre került távollét-nyilvántartó rendszerben a köztisztviselők személyre szabottan tájékozódhatnak az éves szabadság mértékéről, amely tartalmazza az alap- és pótszabadságokat? A szabadságról szóló tájékoztatás egyoldalú jognyilatkozatnak minősül a Kttv. 14. §-a, vagy tájékoztatásnak a Kttv. 15. §-a alapján?


Megjelent a Munkaügyi Levelekben 2023. december 19-én (254. lapszám), a kérdés sorszáma ott: 4863

[…] túlmenően a Kttv. azt is előírja, hogy a tárgyévet követő hónap végéig (azaz minden év január 31-ig) a munkáltatói jogkör gyakorlója megállapítja a köztisztviselő tárgyévben igénybe vett, illetve ki nem adott szabadságának mértékét. A tárgyévben ki nem adott szabadságot a következő évben járó szabadság mértékéhez hozzászámítja [Kttv. 104. § (5) bek.]. A fentiek alapján a munkáltatói jogkör gyakorlója a) a kinevezést követően hét napon belül írásban is köteles a köztisztviselő részére átadni a szabadságról szóló tájékoztatást, b) ha később az változik, szintén írásban kell közölni az erről szóló tájékoztatást, valamint c) miután a tárgyévet követően megállapítja a köztisztviselő tárgyévben igénybe vett, illetve ki nem adott szabadságának mértékét, erről is tájékoztatást kell adni. A fenti c) pont szerinti esetben kifejezetten nem írja elő a törvény a Kttv. 104. §-ának (5) bekezdése az írásbeli tájékoztatást, ezért ezt a tájékoztatást akkor kell közöltnek tekinteni, ha azt a helyben szokásos és általában ismert módon közzéteszik [Kttv. 15. (1) bek.]. A helyben szokásos és általában ismert módon történő közzétételnek megítélésünk szerint megfelel, ha a távollét-nyilvántartó rendszerben a köztisztviselő számára személyre szabottan történik meg a tárgyévben igénybe vett, illetve ki nem adott szabadságának mértékéről szóló tájékoztatás. A fenti a) és b) pont szerinti esetekben, ha a kinevezést követően hét napon belül megtett írásbeli tájékoztatás az éves szabadság mértékéről úgy történt, hogy a munkáltatói jogkört gyakorló azt a jogszabály rendelkezésére hivatkozással adta meg, utóbb már nem kell megadnia újból azt a tájékoztatást, ami abból következne, hogy a köztisztviselő szabadságának mértéke változik (pl. ezért, mert egy újabb vagy magasabb mértékű pótszabadságra lenne jogosult). Ha a kinevezést követően nem jogszabály rendelkezésére hivatkozással történt a tájékoztatás, hanem például úgy, hogy írásban az alapszabadság és a pótszabadságok mértékét tételesen közölték, a változás esetén arról írásban kell közölni a tájékoztatást. Bizonyos feltételekkel azonban az éves szabadság mértékéről, illetve annak változásáról […]
 
 

Elküldjük a választ e-mailen*

*
*ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.
A *-gal megjelölt mezőket kötelező kitölteni.