Pályáztatás vagy meghívás közszolgálati jogviszony létesítéséhez


A Kttv. 45. §-a szerint a kinevezés meghívásos vagy pályázati eljárás alapján történhet. Önkormányzatnál közszolgálati jogviszonyba történő kinevezés előtt minden esetben szükséges pályáztatás és a kozigallas.hu-n történő megjelentetés? Milyen esetben van lehetőség a meghívás útján történő munkakör-betöltésre?


Megjelent a Munkaügyi Levelekben 2022. november 8-án (236. lapszám), a kérdés sorszáma ott: 4545

[…] munkakört (lásd 716/2021. Korm. rendelet 25-26. §-t). Csak olyan pályázók közül választhat a munkáltató, akik a pályázaton részt vettek, és a pályázati feltételeknek megfeleltek.Amennyiben azonban a munkáltatót jogszabály nem korlátozza a kiválasztás módja tekintetében, és meghívásos eljárással szeretné lefolytatni a kiválasztási eljárást, ennek folyamatára nincsenek előírások a jogszabályokban, erről a munkáltató lényegében szabadon dönthet. Így nem szükséges meghirdetnie az állást sem a kozigallas.gov.hu portálon, sem pedig a munkáltató honlapján, a munkáltató jellemzően személyes interjúk, saját szakmai belső tesztek alapján dönt arról, hogy a behívott jelentkezők közül kit kíván felvenni állományba.Itt jegyezzük meg, hogy a jegyző gyakorolja a munkáltatói jogokat a polgármesteri hivatal köztisztviselői, közszolgálati ügykezelői és munkavállalói tekintetében, továbbá gyakorolja az egyéb munkáltatói jogokat az aljegyző tekintetében [Mötv. 81. § (3) bek. b) pont]. A polgármesteri hivataloknál foglalkoztatott köztisztviselők, közszolgálati ügykezelők és munkavállalók által betöltött munkakörök tekintetében pedig - általános szabály szerint - a munkáltatói jogkör gyakorlója (a jegyző) szabadon dönti el, hogy pályázati eljárás vagy meghívásos eljárás keretében kívánja-e betölteni az üres munkakört.E szabály alól fontos kivétel a jegyző és az aljegyző munkaköre, amelyet minden esetben pályáztatni szükséges. Az Mötv. 82. §-ának (1) bekezdése ugyanis úgy rendelkezik, hogy a polgármester - pályázat alapján határozatlan időre - nevezi ki a jegyzőt. A tízezer főnél kevesebb lakosú települések önkormányzatánál és a tízezer főnél kevesebb együttes lakosságszámú települések közös önkormányzati hivatalánál a polgármester - a jegyzőre vonatkozó szabályok szerint, a jegyző javaslatára - kinevezheti, más önkormányzatnál, […]
 
 

Elküldjük a választ e-mailen*

*
*ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.
A *-gal megjelölt mezőket kötelező kitölteni.