Szülési szabadságon lévő alpolgármester – CSED vagy tiszteletdíj


Várandós társadalmi megbízatású alpolgármester részesülhet egyidejűleg CSED-ellátásban és a Mötv. 80. §-ának (2), valamint (3) bekezdése alapján megállapított tiszteletdíjban és költségtérítésben? Ezen tisztsége mellett más munkáltatónál főállású munkavállaló. Milyen kötelezettsége van a képviselő-testület mint munkáltató felé a társadalmi megbízatású alpolgármesternek a szülést követően? A képviselő-testületnek milyen kötelezettsége van a társadalmi megbízatású alpolgármester tisztségének ellátásával, tiszteletdíjával, költségtérítésével és foglalkoztatásával kapcsolatban?


Megjelent a Munkaügyi Levelekben 2022. július 19-én (231. lapszám), a kérdés sorszáma ott: 4457

[…] munkavégzés nem történik, nem merülnek fel ahhoz kapcsolódóan költségek sem, ezért költségtérítés sem jár a részére. Annak érdekében, hogy a fentieknek megfelelő intézkedések megtörténhessenek az önkormányzat illetékes szerve (általában a polgármesteri hivatal valamely szervezeti egysége) részéről, az alpolgármester köteles megfelelő időben értesíteni a felette egyéb munkáltatói jogkört gyakorló polgármestert [lásd Mötv. 67. § (1) bek. g) pont] a CSED folyósításának időtartamáról.Tekintettel arra, hogy az alpolgármester a CSED folyósítása alatt munkát nem végez, gondoskodni szükséges a helyettesítéséről, feladatai átcsoportosításáról. Aképviselő-testület a polgármester javaslatára, titkos szavazással, minősített többséggel a polgármester helyettesítésére, munkájának segítésére egy alpolgármestert választ, de több alpolgármestert választhat. Az alpolgármester a polgármester irányításával látja el a feladatait. Több alpolgármester esetén a polgármester bízza meg általános helyettesét (Mötv. 74. §). Az alpolgármesterek fő feladata tehát a polgármester helyettesítése, munkájának segítése, a polgármester irányítása mellett. Ezzel összhangban a képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló önkormányzati rendeletek általában olyan tartalmú szabályt tartalmaznak, amely szerint az alpolgármester feladat- és hatáskörét, a polgármester helyettesítésének rendjét a polgármester – általában normatív utasításba foglaltan – állapítja meg. A polgármester tehát egyoldalúan jogosult a munkából kieső alpolgármester feladat- és hatáskörét módosítani, a feladatait távolléte […]
 
 

Elküldjük a választ e-mailen*

*
*ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.
A *-gal megjelölt mezőket kötelező kitölteni.