Alpolgármester megbízási díja
Szöveg nagyítása Szöveg kicsinyítése Nyomtatás
Megjelent a Munkaügyi Levelek 171. számában (2018. október 15.), 3393. kérdésszám alatt

Kérdés: Önkormányzatunknál az alpolgármester kaphat-e megbízási díjat illetményén és a költségtérítésen kívül? Pályázathoz kapcsolódó projektmenedzsmentre vonatkozna a megbízás.
Válasz (részlet): […]tevékenység lehet alkalmas a közbizalom megingatására.Az Infotv. 32. §-a alapján a közfeladatot ellátó szerv a feladatkörébe tartozó ügyekben - így különösen az állami és önkormányzati költségvetésre és annak végrehajtására, az állami és önkormányzati vagyon kezelésére, a közpénzek felhasználására és az erre kötött szerződésekre, a piaci szereplők, a magánszervezetek és személyek részére különleges vagy kizárólagos jogok biztosítására vonatkozóan - köteles elősegíteni és biztosítani a közvélemény pontos és gyors tájékoztatását. Az önkormányzat mint közfeladatot ellátó szerv közpénz felhasználására kötött szerződéseinek adatai tehát közérdekű adatnak minősülnek, a közérdekű adat megismerése iránt pedig szóban, írásban vagy elektronikus úton[…]
ÍGY OLVASHATJA A TELJES VÁLASZT...
...ha látogató: elküldjük e-mailen*
*ingyenes választ
évente csak egyszer küldünk.

Keresés

Kérdésfeltevés Kérdésfeltevés Nyomtatás Főoldalra Nyomtatás Nyomtatás A lap tetejére A lap tetejére