Munkába járás költségeinek elszámolása

Kérdés: Város-falu-város vonalon buszjegy, illetve vonaljegy elszámolható-e, amennyiben a dolgozó csak azon az útvonalon tudja megközelíteni a munkahelyét, és a faluból céges autóval tovább tudják szállítani a másik városba, a munkavégzés helyére, mely a város közigazgatási határán kívül helyezkedik el? Innen a dolgozó céges autóval utazik tovább. Jól gondoljuk, hogy a 9 Ft/km költségtérítés már nem jár neki, hiszen az utazást a munkáltató saját költségén biztosítja? Ha nem céges autóval szállítanák tovább a munkahelyére, járna a költségtérítés neki, vagy csak a buszjegy árának megtérítését kérheti ilyen esetben is?
Részlet a válaszából: […] ...a költségtérítés szabályait a kormány rendeletben szabályozza [Mt. 51. § (2), (6) bek.]. A munkáltató megtéríti a munkavállaló munkába járását szolgáló teljes árú, valamint a jogszabály szerinti utazási kedvezménnyel megváltott, illetve az...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. március 8.

Bérletjuttatás tagnak és munkavállalónak

Kérdés: Milyen feltételekkel adható egyszemélyes kft. tulajdonosának helyi tömegközlekedési bérlet, illetve a tagi jogviszonyban lévő tulajdonosnak? Milyen feltételekkel lehet abban az esetben, amikor nem a tulajdonosnak, hanem egy munkavállalónak ad helyi tömegközlekedési és agglomerációs bérletet?
Részlet a válaszából: […] ...munkavállalók helyközi munkába járásának költségei térítése esetén kötelezően alkalmazandó a 39/2010. Korm. rendelet. A munkáltató ilyenkor a napi munkába járás - azaz a lakóhely vagy a tartózkodási hely és a munkavégzés helye közötti napi, valamint a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. május 11.

Munkába járás költsége - megtéríthetőség a CSED és a GYED folyósítása alatt

Kérdés: A CSED és a GYED idejére hazautazási költségtérítést fizethetünk-e a kismama részére?
Részlet a válaszából: […] A csecsemőgondozási díj (CSED) a szülési szabadságnak megfelelő időtartamra jár [Ebtv. 40. § (3) bek.]. Nem jár azonban csecsemőgondozási díj a biztosítottnaka) a szülési szabadságnak arra a tartamára, amelyre a teljes keresetét megkapja,b) ha bármilyen jogviszonyban - ide...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. március 30.
Kapcsolódó címkék:      

Maszk viselésének előírása a munkásbuszon

Kérdés: Társaságunk a COVID kapcsán komplex, a munkavállalók egészségét védő intézkedéseket vezetett be, amelynek részeként a rendelkezésükre álló tömegközlekedési eszközökön túl a társaság további buszokat bérel a helyi vállalattól annak érdekében, hogy a távolságtartás ténylegesen biztosítható legyen. A buszokon a maszk használata kötelező. Van-e lehetősége a munkáltatónak bármilyen alapon [pl. Mt. 8. § (2) bek.] felelősségre vonni a munkavállalót, amennyiben a buszon a maszkot nem hordja?
Részlet a válaszából: […] ...kérdés szerint a munkavállalók munkába járásához a munkáltató buszt biztosít, amelynek igénybevétele nem kötelező. A buszon való utazás kapcsán a munkáltató akkor írhat elő kötelezettségeket, ha ezek a munkaviszonyból erednek. Ez egyrészt lehetséges a kérdésben...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. november 24.

Igazolatlan hiányzás - a "kimaradt" munkáltatói buszjárat

Kérdés: Két hete vasárnap túlórát vállaltam, de nem jött értem a munkáltató busza, ezért telefonon szóltam a csoportvezetőmnek, hogy mi a helyzet. Most azzal álltak elém, hogy igazolatlan hiányzást kapok azért, mert nem mentem be, továbbá prémiumelvonást. Mi a teendő ilyen esetben?
Részlet a válaszából: […] ...a munkáltató biztosította a munkába járásához egyébként is a buszjáratot, erre akkor is köteles lett volna, amikor Ön a heti pihenőnapra elrendelt rendkívüli munkavégzését teljesíti, hacsak Önnel ezzel ellentétesen nem állapodtak meg. Az Mt. szerint a munkáltató és...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. február 25.
Kapcsolódó címkék:    

Költségtérítés saját gépkocsi használata után

Kérdés: Az Egyesített Szociális Intézmény óvodai-iskolai szociális segítő tevékenységét végző szakdolgozók a járás területén működő oktatási-nevelési intézményekben végzik a jogszabályban előírt szakmai feladataikat. Az adott intézményekkel kötött megállapodási szerződésben foglaltak alapján fogadóórát és programokat szerveznek. A hét öt napjából egyet a Szociális Intézmény Család- és Gyermekjóléti Központjában töltenek, a hét többi négy napján a járás különböző településein dolgoznak. Saját személygépkocsi használata esetén milyen összegű költségtérítés illeti meg őket?
Részlet a válaszából: […] ...teljesítésével indokoltan merült fel. Jelen esetben az a kérdés, hogy a saját gépkocsi használata az óvodai-iskolai szociális segítők munkába járását (a munkahely és a lakóhely közötti "oda-vissza" használatot), vagy a munka végzését (hivatali, üzleti...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. július 15.

Kiküldetés és munkába járás elhatárolása

Kérdés: A munkavállaló lakóhelye és munkavégzésének helye közötti távolságra gépkocsival történő munkába járást térít a munkáltató. Ha a lakóhellyel megegyező településen oktatáson vesz részt a munkavállaló, és oda a munkahelyről érkezik, erre az útra belföldi kiküldetést vagy munkába járást kell a részére elszámolni?
Részlet a válaszából: […] ...[Mt. 53. § (1) bek.]; ezek közül a kiküldetés a más munkahelyen történő foglalkoztatás szakirodalmi megnevezése. Ehhez képest a munkába járás, illetve a hazautazás a munkavállaló lakó- vagy tartózkodási helyéről a tényleges munkavégzés helyére, valamint...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. július 15.

Különböző mértékű költségtérítés

Kérdés: Vállalatunk 15 Ft/km munkába járás költségtérítést fizet minden munkavállaló számára, akik nem tudják tömegközlekedéssel megoldani a napi munkába járást. Ezenfelül minden érintett dolgozó részére fizetünk adóköteles munkábajárás-térítést is, az adómentes költségtérítéssel megegyezően kilométeralapon. Az adóköteles költségtérítésként adott összeg tekintetében köthetünk-e eltérő összegről szóló megállapodást a munkavállalókkal?
Részlet a válaszából: […] ...a munkavállalónak azt a költségét megtéríteni, amely a munkaviszony teljesítésével indokoltan merült fel [Mt. 51. § (2) bek.]. A munkába járással kapcsolatos költségek megtérítését a 39/2010. Korm. rendelet szabályozza, amely értelmében a munkába járás és...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. február 25.

Munkavállaló hazaszállítása

Kérdés: Köteles-e hazavinni engem a céges busz aznap, amely napon felmondott nekem a munkáltató?
Részlet a válaszából: […] ...munkáltató a munkavállalók részére a munkába járást megkönnyítheti oly módon, hogy céges buszt biztosít számukra (csoportos személyszállítás). Azt, hogy ennek igénybevétele milyen feltételekkel történhet, a munkáltató belső szabályzata, döntése vagy...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. február 5.

Munkába járás költségtérítése nem saját gépjármű esetén

Kérdés: Egyik dolgozónk vidékről jár személygépkocsival dolgozni. Csak a saját tulajdonú gépjárműre lehet elszámolni útiköltséget?
Részlet a válaszából: […] ...indokoltan merült fel. Ennek részleteit a 39/2010. Korm. rendelet állapítja meg [Mt. 51. § (2), (6) bek.]. A munkavállaló részére a munkába járás költségtérítéseként kötelezően 9 Ft/km akkor jár, haa) a munkavállaló lakóhelye vagy tartózkodási helye, valamint...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. november 27.
1
2
3