Munkaügyi Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

5 találat a megadott CSED tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: Munkába járás költsége - megtéríthetőség a CSED és a GYED folyósítása alatt

Kérdés: A CSED és a GYED idejére hazautazási költségtérítést fizethetünk-e a kismama részére?
Részlet a válaszból: […](szülő) keresőtevékenységet folytat, függetlenül a gyermek életkorától [Ebtv. 42/C. § (1) bek.]. A GYED melletti keresőtevékenység tehát nem tilos, vagyis a munkavállaló a GYED igénybevétele mellett munkaviszonyában dolgozhat, munkát végezhet.A munkáltató köteles a munkavállalónak azt a költségét megtéríteni, amely a munkaviszony teljesítésével indokoltan merült fel [Mt. 51. § (1) bek.]; ezzel összefüggésben kapott felhatalmazást a kormány, hogy rendeletben állapítsa meg a munkavállaló munkaviszonnyal összefüggő költségeinek megtérítésére vonatkozó szabályokat. Ennek alapján született meg a hazautazással - vagyis a munkahelyről legfeljebb hetente egyszer (az általános munkarendtől eltérő munkaidő-beosztás esetén legfeljebb havonta négyszer) a lakóhelyre történő oda- és visszautazással - összefüggő költségtérítést meghatározó jogszabály [39/2010. Korm. rendelet 2. § c) pont, 3. § (3) bek.].A szülési szabadság, illetve a gyermek gondozása miatti fizetés nélküli szabadság (Mt. 127. §, 128. §) igénybevétele esetén a munkavállaló a munkaviszonyában keresőtevékenységet nem folytat, tehát nem dolgozik; ilyenkor a munkaviszony szünetel, azaz - egyes kivételekkel - a munkaszerződésből eredő jogok nem gyakorolhatók, és a kötelezettségeket nem kell teljesíteni. A szünetelése alatt a munkavállalónál a munkaviszony teljesítésével összefüggő indokolt költségek sem tudnak felmerülni, mivel nem kell teljesítenie a munkavégzési kötelezettségét; ezért az idézett törvényi szabály alapján költségtérítésre sem lehet jogosult. Mivel pedig a hazautazásra[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2021. március 30.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 4109
Kapcsolódó tárgyszavak: , , ,

2. találat: Munkaszerződés-módosítás a gyermek gondozása miatti fizetés nélküli szabadság alatt

Kérdés: A CSED folyósítása alatt lehet módosítani a munkaszerződésemet határozatlan időből határozottra? Ha igen, engem ez azonkívül, hogy a 3 év letelte után (CSED, GYED, GYES után) már nem lesz munkahelyem, a munkaviszony fennállása alatt érinthet hátrányosan (pl. az ellátások szempontjából)?
Részlet a válaszból: […]63. § (1) bek. c) pont], akkor is, ha esetleg ekkor is még mindig gyermek gondozása céljából igénybe vett fizetés nélküli szabadságát tölti.A szociális ellátások tekintetében a munkaszerződés-módosításkor már megszületett gyermekek esetében hátrány Önt nem érheti, hiszen a csecsemőgondozási díjra (CSED) való jogosultság feltétele, hogy- a gyermeke születését megelőző két éven belül 365 napon át biztosított legyen, és- a gyermeke a biztosítás tartama alatt vagy a biztosítás megszűnését követő negyvenkét napon belül szülessen, vagy a biztosítás megszűnését követően negyvenkét napon túl baleseti táppénz folyósításának az ideje alatt vagy a folyósítás megszűnését követő huszonnyolc napon belül szülessen [Ebtv. 40. § (1) bek.]. A CSED összegét a fennálló jogviszony alapján kell kiszámítani (Ebtv. 42. §). A GYED esetén is azon jogosultsági követelmény kerül megfogalmazásra, hogy- Ön a gyermek születését megelőző két éven belül 365 napon át biztosított legyen, illetve- ha az Ön részére CSED került megállapításra, és a biztosítási jogviszonya a CSED-re való jogosultságának időtartama alatt megszűnt, feltéve hogy a CSED-re való jogosultsága a biztosítási jogviszonyának fennállása alatt keletkezett, és a gyermek születését megelőző két éven belül 365 napon át biztosított legyen, és a gyermeket saját háztartásában nevelje [Ebtv. 42/A. § (1) bek.].A gyermekgondozást segítő ellátás pedig nincs összefüggésben a[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2017. január 30.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 2855

3. találat: Változás a CSED alapjának számításánál

Kérdés: Nemrég bejelentettem a munkáltatómnak, hogy másfél éves gyermekem mellett szeptember 1-jétől újra szeretnék dolgozni. Korábban már beszéltünk róla, hogy két gyermeket szeretnénk, de az ellátás összege miatt valamennyi időre vissza kell majd mennem, mert különben sokkal kevesebb lenne a CSED-em, mint az első gyerek után. A munkáltatóm most azzal hárított, hogy nincs értelme visszamennem, mert változott a jogszabály, és megkapnám ugyanazt az összeget, mint az első gyereknél, anélkül hogy visszamennék dolgozni. Valóban változott a jogszabály? Ha nem, akkor megtagadhatja, hogy visszavegyen?
Részlet a válaszból: […]újabb gyermek születése esetére új rendelkezések kerültek az Ebtv.-be. Ennek értelmében, ha a gyermek a GYED vagy a GYES igénybevétele alatt, vagy annak megszűnését követő egy éven belül születik, és az újabb gyermek születését megelőzően utolsóként született gyermek jogán megállapított csecsemőgondozási díj naptári napi alapja magasabb összegű, mint az általános szabály alapján számított csecsemőgondozási díj naptári napi alapja, akkor a magasabb naptári napi alap alapján kell az ellátást megállapítani [Ebtv. 42. § (4a) bek.].Ez a szabály azonban csak akkor alkalmazható, ha az utolsóként megállapított ellátás alapja kizárólag a jogosultság kezdőnapján fennálló jogviszonyban elért jövedelem figyelembevételével került megállapításra [Ebtv. 42. § (4b) bek.]. Ebből következően, ha a második gyermek a GYED alatt, vagy annak megszűnését követő egy éven belül születik, és a második gyermek után járó CSED alapja alacsonyabb lenne, mint az első gyermek után járt CSED-é (akkor még TGYÁS), akkor a magasabb alapot kell figyelembe venni az új[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2015. szeptember 21.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 2402
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

4. találat: Részmunkaidő és a CSED alapját képező jövedelem

Kérdés: Gyermekem kétéves lesz, és szeretnék visszamenni a munkahelyemre. A munkáltatóm is jelezte, hogy visszavár, viszont a gyerek miatt részmunkaidőben dolgoznék. Úgy tudom, hogy ehhez nem szükséges a munkáltatóm hozzájárulása. Ha ez így van, és visszatérek részmunkaidőben kevesebb bérért, és esetleg ismét teherbe esem, akkor a csecsemőgondozási díjat a teljes vagy a részmunkaidős bér alapján fogom kapni?
Részlet a válaszból: […]figyelembe venni azzal, hogy a naptári napi alap a jogosultság kezdőnapján érvényes minimálbér kétszeresének harmincadrészét nem haladhatja meg [Ebt. 42. § (4) bek.].A naptári napi alap számításáról a törvény szintén rendelkezik. E szerint, ha a biztosítási idő - ami esetünkben a munkaviszony - a CSED-re való jogosultság kezdőnapját megelőzően az Ebt. szerint folyamatos, a CSED alapját a CSED-re való jogosultság kezdőnapját közvetlenül megelőző naptári év első napjától a jogosultság kezdőnapját közvetlenül megelőző harmadik hónap utolsó napjáig terjedő időszakban az időszak utolsó napjához időben legközelebb eső 180 naptári napra jutó jövedelem alapján kell megállapítani. A folyamatos biztosítási idő megszakítása esetén a CSED alapjaként a megszakítást megelőző jövedelmet nem lehet figyelembe venni [Ebt. 48. § (1) bek.].Ha a munkavállaló a fent meghatározott időszakban nem rendelkezik 180 naptári napi jövedelemmel, azonban a fent nevesített időszak utolsó napjához időben legközelebb eső időszakban van legalább 120 naptári napi jövedelme, és legalább a CSED-re való jogosultság kezdőnapjától 180 napnyi folyamatos biztosítási jogviszonya, akkor a CSED naptári napi alapját a 120 napi tényleges jövedelem alapján kell megállapítani [Ebt. 48. § (2) bek.]. Amennyiben pedig a munkavállaló még ezen időszakban sem rendelkezik 120 naptári napi jövedelemmel, de a CSED-re való jogosultság első napját megelőzően van legalább 180 napnyi folyamatos[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2015. július 13.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 2332
Kapcsolódó tárgyszavak: , , ,

5. találat: Csecsemőgondozási díjra jogosultság megváltozott feltételei

Kérdés: Könyvelőként munkaviszonyban dolgozom egy cégnél, de emellett egy szakmai folyóiratnak megbízási szerződéssel rendszeresen publikálok. Jelenleg nyolc hónapos terhes vagyok. Azzal tisztában vagyok, hogy TGYÁS-ra akkor leszek jogosult, ha a munkaviszonyból szülési szabadságra megyek. Viszont a publikálást nem szeretném feladni. Azt hallottam azonban, hogy a TGYÁS szabályai megváltoztak 2015. január 1-jével, és nem kapok TGYÁST-t, ha a szerzői tevékenységemet fenntartom. Valóban fel kell adjam ezt a tevékenységemet is, hogy az ellátásra jogosult legyek, vagy elég, ha a munkaviszonyból szülési szabadságra megyek?
Részlet a válaszból: […]megszűnését követően negyvenkét napon túl baleseti táppénz folyósításának az ideje alatt, vagy a folyósítás megszűnését követő huszonnyolc napon belül szül [Ebtv. 40. § (1) bek.]. Ugyanakkor január 1-jétől megváltozott a csecsemőgondozási díjra való jogosultság egy másik feltétele. Az új, hatályos rendelkezések szerint ugyanis nem jár csecsemőgondozási díj a biztosítottnak a szülési szabadságnak arra a tartamára, amelyre a teljes keresetét megkapja, továbbá akkor, ha bármilyen jogviszonyban - ide nem értve a nevelőszülői foglalkoztatási jogviszonyban végzett tevékenységet - keresőtevékenységet folytat [Ebtv. 41. § (1) bek.].2014. december 31. napjáig a fent nevezett keresőtevékenység alól kivételt jelentettek a nevelőszülői foglalkoztatási jogviszonyban végzett tevékenység díjazása mellett a szerzői jog védelme alatt álló alkotásért[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2015. február 23.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 2228
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,