Rendszeres jövedelem családi pótlékra jogosultság esetén

Kérdés: Családi pótlék megállapításakor a felsőoktatásban tanuló gyermekem részmunkaidőben (4 órás, 3 havi munkaidőkeret) dolgozik szerződéssel. Ez rendszeres jövedelemnek számít, vagy sem?
Részlet a válaszából: […] ...szakképzésben, első alapképzésben, első mesterképzésben vagy első egységes, osztatlan képzésben részt vevő hallgató, és rendszeres jövedelemmel nem rendelkezik [Cst. 12. § (1) bek. a) pont ab) alpont]. Rendszeres jövedelem a legalább három egymást követő...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. november 5.

Cselekvőképesség korlátozása munkaviszonnyal összefüggő ügycsoportban

Kérdés: Az Mt. 212. §-a rendelkezik a cselekvőképtelen munkavállalókról, a 212. § (1) bekezdése azonban a munkaviszonnyal összefüggő ügycsoportban a részlegesen korlátozott munkavállalókat is nevesíti. A munkaviszonnyal összefüggő ügycsoportba mi tartozik? Ezt sem a Mt., sem a Ptk. nem pontosítja, de a gondnokság alá helyezésről szóló határozatban sincs egyértelműen meghatározva. Ebben a határozatban szereplő, jövedelemmel való rendelkezés korlátozásáról szóló része vajon a cselekvőképesség munkaviszonnyal összefüggő ügycsoportban való részleges korlátozását is jelenti, és ennek értelmében a munkavállalóra vonatkoznak az Mt. 212. §-ának (2)-(4) bekezdései, ideértve a fiatal munkavállalókra vonatkozó rendelkezéseket is?
Részlet a válaszából: […] ...Ön által felvetett kérdés elsődlegesen az, hogy miként értelmezhető a konkrét esetben a gondnokság alá helyezésről szóló határozat jövedelemmel való rendelkezés korlátozását előíró része. A határozat Szerkesztőségünkbe eljuttatott részlete nem rendelkezik...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. március 20.

Részmunkaidő és a CSED alapját képező jövedelem

Kérdés: Gyermekem kétéves lesz, és szeretnék visszamenni a munkahelyemre. A munkáltatóm is jelezte, hogy visszavár, viszont a gyerek miatt részmunkaidőben dolgoznék. Úgy tudom, hogy ehhez nem szükséges a munkáltatóm hozzájárulása. Ha ez így van, és visszatérek részmunkaidőben kevesebb bérért, és esetleg ismét teherbe esem, akkor a csecsemőgondozási díjat a teljes vagy a részmunkaidős bér alapján fogom kapni?
Részlet a válaszából: […] ...(CSED), korábbi nevén terhességi-gyermekágyi segély (TGYÁS) összege az Ebt. által meghatározott naptári napi alaphoz vagy naptári napi jövedelemhez igazodik, a mértéke pedig ezen alapösszeg, vagy ennek hiányában ezen alapjövedelem 70%-a [Ebt. 42. § (1) bek.]. Ha...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2015. július 13.