Felmondási tilalom a munkavállaló és a munkáltató megállapodásában


Most állnék munkába egy szállítmányozási cégnél. A jövendő munkáltatóm olyan szerződést akar aláíratni velem, amelyben szerepel egy kitétel, miszerint ha egy éven belül felmondok, akkor az első háromhavi munkabéremet köteles vagyok visszafizetni. Jogos követelés ez? Megteheti ezt a munkáltató?


Megjelent a Munkaügyi Levelekben 2022. június 28-án (230. lapszám), a kérdés sorszáma ott: 4449

[…] munkavállaló mégis felmondással élne egy éven belül, akkor ez szerződésszegő magatartás lenne a részéről. Arra érdemes utalni, hogy a kényszermunka tilalmának nemzetközi kötelezettségvállalásból (pl. az Európai Unió Alapjogi Chartájából vagy a 29. számú Nemzetközi Munkaügyi Egyezményből) eredő követelménye miatt a munkavállaló nem kényszerülhet arra, hogy visszatérjen korábbi munkahelyére, akkor sem, ha szerződésellenesen szüntette meg a munkaviszonyát.Az Mt. 84. §-a kimondja, hogy ha a munkavállaló a munkaviszonyát jogellenesen szüntette meg, köteles átalány-kártérítésként a munkavállalói felmondás esetén irányadó felmondási időre járó távolléti díjnak megfelelő összeget megfizetni. Az Mt. 69. §-ának (1) bekezdése szerint a felmondási idő 30 nap, a törvény erejénél fogva a felmondási idő tartama csak munkaadói felmondás esetén hosszabbodik meg. Ha a munkáltatót a felmondásból eredően e távolléti díjnál magasabb mértékű kár is éri, követelheti a különbözet megtérítését is. Ezek a követelések együttesen azonban nem haladhatják meg a munkavállaló 12 havi távolléti díjának összegét. Az Mt. 84. §-ában foglalt szabálytól kollektív szerződés a munkavállaló hátrányára is eltérhet, a felek megállapodása azonban csak a munkavállaló javára [Mt. 43. § (1) […]
 
 

Elküldjük a választ e-mailen*

*
*ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.
A *-gal megjelölt mezőket kötelező kitölteni.