Tájékoztatás a munkaidő-beosztásról


A munkavállaló részére teljesítendő tájékoztatónak kell-e tartalmaznia a munkaidő-beosztást, például azt, hogy egy nap mikortól meddig kell dolgoznia, ha például két nap 7 órától 15 óráig, három nap pedig 8 órától 16 óráig tart a munkaideje? Amennyiben igen, abban az esetben, ha ez a beosztás változik, kell-e módosítani a tájékoztatót emiatt?


Megjelent a Munkaügyi Levelekben 2022. május 17-én (228. lapszám), a kérdés sorszáma ott: 4413

[…] rögzítenie, hogy a munkavállaló napi munkaideje mennyi. Például általános teljes napi munkaidő esetén 8 óra, részmunkaidő vagy rövidebb teljes napi munkaidő esetén ennél kevesebb, hosszabb teljes munkaidő esetén ennél több, de legfeljebb 12 óra (Mt. 92. §). A munkáltató Mt. 46. §-a szerint kiadott tájékoztatójának nem kell tartalmaznia a munkavállaló munkaidejének beosztását, noha az sem kizárt, hogy a munkavállaló munka­idő-beosztása is e tájékoztatóban szerepeljen.A munkáltatónak a munkaidő-beosztást általános szabály szerint közölnie kell a munkavállalóval. Ez történhet írásban vagy az ugyanilyen hatállyal bíró, helyben szokásos és általában ismert módon [Mt. 22. § (2) bek. b) pont]. A munkáltató köteles a munkaidő-beosztást legalább egy hétre, a beosztás szerinti napi munkaidő kezdetét megelőzően legalább 168 órával korábban írásban közölni. Ha a közlés elmarad, akkor az utolsó munkaidő-beosztás lesz az irányadó [Mt. 97. § (4) bek.].A kérdésben említett munkaidő-beosztást ugyan […]
 
 

Elküldjük a választ e-mailen*

*
*ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.
A *-gal megjelölt mezőket kötelező kitölteni.