Munkaügyi Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

Felmondás Covid-védőoltás hiánya miatt az egészségügyben

Szöveg nagyítása Szöveg kicsinyítése Nyomtatás
A válaszadás időpontja: 2021. szeptember 21. (Munkaügyi Levelek 218. szám, 4248. kérdés)

Olvasói kérdés Vállalkozói szférában, munkaviszonyban alkalmazott egészségügyi dolgozók munkaviszonyát milyen módon kell megszüntetni, ha a koronavírus-járvány elleni védőoltást egyáltalán nem, illetve csak részben vették vagy veszik fel, felmondással vagy azonnali hatályú felmondással? Közös megegyezéssel történő munkaviszony-megszüntetés is lehetséges? Rendes felmondás esetén a felmondási idő kezdete 2021. szeptember 1-je lenne? Ebben az esetben kell végkielégítést fizetnünk? Ha az ügyvezető munkaviszonyban végzi orvosi tevékenységét, rá az Mt. szabályai érvényesek. Az ő esetében is a többi munkavállalóval azonosan kell eljárni? Ha az ügyvezető (főállású vagy kiegészítő tevékenységet folytató társas vállalkozó) nem veszi fel a védőoltást, az ő esetében hogyan kell eljárni?

ÍGY OLVASHATJA A TELJES VÁLASZT...
ha nem előfizetőnk a teljes választ elküldjük e-mailen évente egyszeri alkalommal
...ha látogató: elküldjük e-mailen*
*ingyenes választ
évente csak egyszer küldünk.
Válasz (részlet): […]munkáltató a foglalkoztatottat felhívhatja a védőoltás felvételének igazolására. A védőoltás felvételét a foglalkoztatott a munkáltató felhívására 5 napon belül köteles hitelt érdemlő módon igazolni (pl. uniós Covid-igazolvány, védettségi igazolvány vagy applikáció) [449/2021. Korm. rendelet 1. § (6) bek.].Azt a foglalkoztatottat, aki határidőig a védőoltást nem vette fel, a munkáltató felhívja, hogy a védőoltást a felhívástól számított 15 napon belül vegye fel, és ezt vagy a mentességét igazolja. Ha ennek a foglalkoztatott nem tesz eleget, jogviszonyát felmentéssel, illetve felmondással azonnali hatállyal meg kell szüntetni. Ilyen esetben felmentési vagy felmondási idő, illetve végkielégítés nem illeti meg. A megszüntetés okát és jogkövetkezményeit haladéktalanul közölni kell a foglalkoztatottal [449/2021. Korm. rendelet 1. § (9)-(10) bek.]. Felmondási idő tehát nincs, de ezt "sima" felmondásnak - és nem azonnali hatályúnak - kell tekinteni. A megszüntető jognyilatkozatot a 15 napos határidő eredménytelen leteltét követően nyomban közölni kell, abban hivatkozva a 449/2021. Korm. rendelet szabályaira. A munkáltató nem mérlegelhet, amegszüntetés kötelező. Annak nincs akadálya, hogy a felek még az oltás felvételére előírt határidő, illetve amunkáltatói felhívás közlését követő 15 nap lejártát megelőzően közös megegyezéssel szüntessék meg a jogviszonyt. Erre ugyanis a feleknek bármikor lehetősége van, ha a megszüntetés feltételeiben meg tudnak egyezni. Az egészségügyi dolgozó ügyvezető esetén is a fenti eljárást kell követni, függetlenül attól, hogy milyen jogviszonyban tölti be tisztségét.Az a foglalkoztatott, aki a 449/2021. Korm. rendelet szerinti oltási kötelezettség teljesítésének határidejét megelőzően mentesül a rendelkezésre[…]

Figyelmébe ajánljuk

Egyházi fenntartásban lévő egészségügyi szolgáltató intézményünk az Szkt. 82. §-ának (2) bekezdése, valamint a 12/2020. Korm. rendelet 245. §-ának (1) bekezdése alapján a duális képzőhely nyilvántartásába vételéhez nyújtott be kérelmet az illetékes kamarához annak...

Tovább a teljes cikkhez

A múlt hónapban az egyik kivitelezési helyszínen egy munkavállalónk nem volt hajlandó felvenni a munkát, mert álláspontja szerint az aznapi festési feladatokhoz a létra nem volt biztonságos. Csak akkor kezdett el dolgozni (kb. három órával később), amikor valaki a központi...

Tovább a teljes cikkhez

Orvosok és asszisztensek (vállalkozók) bérkiegészítésével kapcsolatban szeretnék kérdezni. Az alaphelyzet, hogy az asszisztensnek fel kell mondani, mert nem veszi fel a védőoltást. A vállalkozás kap utána bérkiegészítést. Ebben az esetben mi számít a távolléti díj...

Tovább a teljes cikkhez

Intézményünkbe (önkormányzati fenntartású óvoda) új dolgozókat szeretnénk alkalmazni közalkalmazotti jogviszonyban, dajka, illetve pedagógiai asszisztens munkakörben. Figyelembe vehetőek-e a besorolás elkészítésekor az alábbi jogviszonyok: alkalmi munkavállalói könyvvel...

Tovább a teljes cikkhez

Ha nem találta meg amit keresett indítson új keresést

Kérdésfeltevés Kérdésfeltevés Nyomtatás Főoldalra Nyomtatás Nyomtatás A lap tetejére A lap tetejére