Pedagógusilletmény-megállapítás és a munkáltatói mérlegelés

Kérdés: Pedagógusok illetményének megállapításánál kötelező beépíteni a 3 évenkénti szakmai gyakorlati idő okán adható 2,5%-os emelést azoknál, akik 2023 decemberében a garantált illetmény emelése miatt béremelésben részesültek? Ha nem, akkor a munkáltató beépítheti-e a bérükbe? A KIRA rendszerben megszűnt a köznevelési alkalmazottaknál a munkáltatói döntésen alapuló bérkiegészítés sor. A munkáltató ezután milyen jogcímen rögzítheti a munkáltatói döntésen alapuló bérkiegészítést?
Részlet a válaszából: […] A Púétv. és a 401/2023. Korm. rendelet 2024. január 1-jén lépett hatályba. Ebben az időpontban alakultak át a korábbi közalkalmazotti jogviszonyok és munkaviszonyok köznevelési foglalkoztatotti jogviszonnyá. A korábbi közalkalmazotti illetmény és a köznevelési foglalkoztatotti...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2024. március 5.

Bérkiegészítés az egészségügyben

Kérdés: Orvosok és asszisztensek (vállalkozók) bérkiegészítésével kapcsolatban szeretnék kérdezni. Az alaphelyzet, hogy az asszisztensnek fel kell mondani, mert nem veszi fel a védőoltást. A vállalkozás kap utána bérkiegészítést. Ebben az esetben mi számít a távolléti díj alapjának, az alapbér és bérkiegészítés, vagy csak az alapbér? Mi után számoljuk az esetleges táppénzt, szabadságmegváltást, vagy miről adunk igazolást a munkanélküli-ellátások megállapításához?
Részlet a válaszából: […] ...egészségügyi dolgozók bérkiegészítéséhez kapcsolódó egyes támogatások igényléséről és mértékéről a 256/2013. Korm. rendelet rendelkezik (3-4/G. §, 9-10. és 15. sz. mellékletek). A szabályozás lényege, hogy az érintett személyi kör alapbérének,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. október 12.

Egészségügyi dolgozók besorolása és bérnövelése

Kérdés: Három egészségügyi dolgozónk van, akik alapellátás keretében végzik tevékenységüket: egy fogorvos, egy fogászati asszisztens és egy intézménytakarító. A Kjt. szerint vannak besorolva. Az egészségügyi dolgozókat megillető bérkiegészítés tekintetében a 256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet értelmében bizonytalanok vagyunk, hogy erre az alapellátásban dolgozó fogorvosunk és asszisztense vajon jogosult-e. Jelen álláspontunk szerint nem jogosultak, mert nem ugyanezen kormányrendelet 2. §-ában foglalt egészségügyi ágazati elő­meneteli szabályok hatálya alá tartozó ellátások, szolgáltatások keretében végzik tevékenységüket. Az intézménytakarító bérkiegészítésre való jogosultságát szintén kizártuk. Kérjük állásfoglalásukat mind a bérkiegészítésre való jogosultságuk fennállását, mind besorolásukat érintően!
Részlet a válaszából: […] ...az egészségügyi ágazati előmeneteli szabályok hatálya alá tartozó egészségügyi dolgozók és egészségügyben dolgozók azok, akik bérkiegészítésre jogosultak a 2015. július 1. és 2015. december 31. közötti időszakra. A fogorvos és asszisztensének...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2015. szeptember 21.