Be nem oltás - a jogviszony-megszüntetés oka


A Vmtv. 11. §-ának (2) bekezdése alapján a szociális intézményben foglalkoztatott közalkalmazott tekintetében a munkáltató az oltatlanság miatti fizetés nélküli szabadság tartamát meghosszabbította 2023. február 5-ig. A Vmtv. 11. §-ának (4) bekezdése szerint a munkáltató a jogviszonyt felmentéssel, felmondással azonnali hatállyal megszüntetheti, ha a fizetés nélküli szabadság elrendelésétől egy év eltelt, és a foglalkoztatott az oltást nem vette fel. Ez esetben a jogviszony megszüntetésének módja a közalkalmazott esetében rendkívüli felmentés lesz-e a jogszabály értelmében, és annak időpontja 2023. február 5. napja? Mikor kell közölni a közalkalmazottal a megszüntetést, indokolásképpen pedig elegendő-e a védőoltás felvételének elmaradása?


Megjelent a Munkaügyi Levelekben 2023. február 14-én (240. lapszám), a kérdés sorszáma ott: 4624

[…] Ilyen esetben a foglalkoztatott részére nem jár végkielégítés. A jogviszony megszüntetésének e módja a foglalkoztatottnak felróható okból történő megszüntetésnek minősül [Vmtv. 11. § (5) bek.].A Vmtv. olyan felmentési esetet határoz meg a megszüntetés jogcíméül, amely azonnali hatállyal vezet el a közalkalmazotti jogviszony megszüntetéséhez. A fentiekből arra lehet következtetni, hogy a közalkalmazotti jogviszony megszüntetésének módja nem rendkívüli felmentés (Kjt. 33/A. §), mivel a Vmtv. idézett szabálya kifejezetten a "foglalkoztatásra irányadó jogszabálytól eltérően" fordulatot alkalmazza. A megszüntetés jogcíme mindezekre tekintettel a Vmtv.-ben meghatározott különös, önálló jogcím, "felmentés azonnali hatállyal". A közalkalmazotti jogviszony megszüntetésének időpontja azonnali hatállyal történő felmentés esetén az a nap, amikor azt a közalkalmazottal joghatályosan közlik. Mivel a Vmtv. 11. §-ának (5) bekezdése azt írja elő, hogy a megszüntetés okát és jogkövetkezményeit a foglalkoztatottal haladéktalanul közölni kell, arra lehet következtetni, hogy amennyiben a közalkalmazott a fizetés nélküli szabadság meghosszabbított tartamának lejártát - 2023. február 5. napját - megelőzően nem kapta meg a védőoltást, vele a "felmentést azonnali hatállyal" haladéktalanul - például akár már február 6-án - közölni kell. Megjegyzendő, hogy praktikusan indokolt lehet meggyőződni ezt megelőzően arról, hogy a közalkalmazott valóban nem vette fel a védőoltást a fizetés nélküli szabadság tartamának utolsó napjaiban. Ebben a tekintetben a közalkalmazottat - álláspontunk szerint - együttműködési kötelezettségéből adódóan tájékoztatási […]
 
 

Elküldjük a választ e-mailen*

*
*ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.
A *-gal megjelölt mezőket kötelező kitölteni.