Munkaügyi Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

Költségvetési szervek "összeolvadása" - a tájékoztatás kötelezettsége

Szöveg nagyítása Szöveg kicsinyítése Nyomtatás
A válaszadás időpontja: 2021. november 2. (Munkaügyi Levelek 220. szám, 4279. kérdés)

Olvasói kérdés Egy költségvetési szerv - fenntartói döntés alapján - beolvad egy másik költségvetési szervbe. Milyen tájékoztatási kötelezettség terheli az átadó és az átvevő munkáltatót? Gondolunk itt különösen az Mt. 36. §-ához fűzött miniszteri indokolásra is. Ennek alapján kell alkalmazni az Mt. 36-40. §-ában foglaltakat, vagy az átvevő munkáltatót kizárólag a Mt. 46. §-ának (1) bekezdésében foglalt tájékoztatási kötelezettség terheli? A munkavállalók az Mt. hatálya alá tartoznak.

ÍGY OLVASHATJA A TELJES VÁLASZT...
ha nem előfizetőnk a teljes választ elküldjük e-mailen évente egyszeri alkalommal
...ha látogató: elküldjük e-mailen*
*ingyenes választ
évente csak egyszer küldünk.
Válasz (részlet): […]munkáltató személyében bekövetkező változás, akkor az Mt. 36-40. §-át kellene alkalmazni. A tényállásból ugyanakkor az tűnik ki, hogy az egyik költségvetési szerv beolvad a másikba, ebből következően nem jogügyleten, hanem általános (jogszabályon alapuló) jog­utódlásról van szó. Ebből következően az Mt. munkáltató személyében bekövetkező változáshoz kapcsolódó speciális szabályait nem kell alkalmazni. A jogelőd költségvetési szerv helyébe a jogutód költségvetési szerv lép, ez a munkaviszonyok tekintetében is irányadó lesz. Megjegyzendő, amennyiben a beolvadásra különös jogszabályi rendelkezések vonatkoznak, azokat értelemszerűen alkalmazni[…]

Figyelmébe ajánljuk

Többször halljuk azt a vélekedést, hogy a helyi önkormányzatok által létrehozott költségvetési szervek (pl. iskolák, óvodák) intézményvezetői tekintetében nem az adott költségvetési szerv, hanem az önkormányzat a munkáltató. Véleményük szerint helyes ez az álláspont?

Tovább a teljes cikkhez

Megilleti-e az 50%-os utazási utalvány a költségvetési szervnél munkaszerződéssel foglalkoztatott munkavállalókat?

Tovább a teljes cikkhez

Önkormányzatunk fenntartása alatt álló intézményekben (múzeum, könyvtár) dolgozó, önkormányzatunk dolgozójaként foglalkoztatott (közművelődési szakember munkakör) kulturális közalkalmazottunkra is vonatkozik a Módtv.? Eltérőek a vélemények a törvény értelmezésével...

Tovább a teljes cikkhez

Költségvetési szerv engedélyezett létszámát, valamint a munkakörönkénti létszámokat hol kell feltüntetni? A 368/2011. Korm. rendelet 2015. január 1-jei módosításával az SzMSz-ben az engedélyezett létszámot már nem kell feltüntetni.

Tovább a teljes cikkhez

Ha nem találta meg amit keresett indítson új keresést

Kérdésfeltevés Kérdésfeltevés Nyomtatás Főoldalra Nyomtatás Nyomtatás A lap tetejére A lap tetejére