Munkaügyi Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

Kulturális intézmények - közalkalmazotti jogviszony-átalakulás

Szöveg nagyítása Szöveg kicsinyítése Nyomtatás
A válaszadás időpontja: 2020. november 24. (Munkaügyi Levelek 205. szám, 4025. kérdés)

Olvasói kérdés Önkormányzatunk fenntartása alatt álló intézményekben (múzeum, könyvtár) dolgozó, önkormányzatunk dolgozójaként foglalkoztatott (közművelődési szakember munkakör) kulturális közalkalmazottunkra is vonatkozik a Módtv.? Eltérőek a vélemények a törvény értelmezésével kapcsolatban.

ÍGY OLVASHATJA A TELJES VÁLASZT...
ha nem előfizetőnk a teljes választ elküldjük e-mailen évente egyszeri alkalommal
...ha látogató: elküldjük e-mailen*
*ingyenes választ
évente csak egyszer küldünk.
Válasz (részlet): […]közalkalmazottai.A Kjt. 1. §-ának (1) bekezdése szerint a Kjt. hatálya az állami és helyi önkormányzati költségvetési szerveknél (mint munkáltatóknál), valamint a helyi önkormányzat (mint munkáltató) által a feladatkörébe tartozó közszolgáltatások ellátására foglalkoztatottak jogviszonyára terjed ki. Vagyis van arra mód, hogy - külön önkormányzati fenntartású költségvetési intézmény létesítése nélkül - közvetlenül az önkormányzattal álljanak közalkalmazotti jogviszonyban az önkormányzati közszolgáltatásokat - így közöttük akár a kulturális közszolgáltatásokat is - ellátó közalkalmazottak. Ennek elsősorban kistelepülések esetén van jelentősége. A rájuk vonatkozó eltérő szabályokat a Kjt. 83/A. §-a rendezi. Álláspontunk szerint egyértelmű, hogy éppen ez az eset az, amely nem felel meg a Módtv. 1. §-ának (1) bekezdésében írt feltételnek, vagyis az önálló intézményként történő feladatellátásnak. Így értelmezésünk szerint a közvetlenül az önkormányzattal jogviszonyban állókat nem érinti a munkaviszonnyá való átalakulás kötelezettsége.A feltett kérdésből viszont egy harmadik helyzetre lehet következtetni, nevezetesen arra, hogy az önkormányzatnak van külön önálló költségvetési intézményként működtetett, fenntartott könyvtára, múzeuma, de az ott dolgozók mégsem az intézménnyel mint munkáltatóval állnak közalkalmazotti jogviszonyban, hanem közvetlenül az önkormányzat foglalkoztatja őket. Ez a helyzet ellentmond a Kjt. 1. §-a (1) bekezdésének, mely szerint, ha az adott önkormányzatnak van az adott közfeladat ellátására létrehozott költségvetési szerve, akkor ezt a szervet kell a közalkalmazottak munkáltatójának tekinteni. Ha ez a helyzet, akkor ezt[…]

Figyelmébe ajánljuk

Kulturális területen költségvetési szervnél dolgozók 2020. november 1. napjától a vonatkozó jogszabályi rendelkezések alapján a Kjt. hatálya alól az Mt. hatálya alá kerültek. A közművelődési törvény alapján 2021. január 1. napjától a kulturális feladatot lehetőség...

Tovább a teljes cikkhez

Helyi önkormányzat által fenntartott könyvtárunk takarítói munkakörre közalkalmazotti jogviszony helyett munkaviszony keretében kíván alkalmazni egy munkavállalót. Vajon ezt megtehetjük-e jogszerűen?

Tovább a teljes cikkhez

Megilleti-e az 50%-os utazási utalvány a költségvetési szervnél munkaszerződéssel foglalkoztatott munkavállalókat?

Tovább a teljes cikkhez

Költségvetési szerv engedélyezett létszámát, valamint a munkakörönkénti létszámokat hol kell feltüntetni? A 368/2011. Korm. rendelet 2015. január 1-jei módosításával az SzMSz-ben az engedélyezett létszámot már nem kell feltüntetni.

Tovább a teljes cikkhez

Ha nem találta meg amit keresett indítson új keresést

Kérdésfeltevés Kérdésfeltevés Nyomtatás Főoldalra Nyomtatás Nyomtatás A lap tetejére A lap tetejére