Munkaügyi Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

4 találat a megadott utazási kedvezmény tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: Utazási kedvezmény egyházi pedagógiai intézményben

Kérdés: A 85/2007. Korm. rendelet 7. §-a (1) bekezdésének b) pontja alapján megilleti-e az 50%-os kedvezményt biztosító utazási utalvány az egyházi fenntartásban működő pedagógiai-szakmai szolgáltatást nyújtó intézmény alkalmazottait (pedagógiai szakértő, pedagógiai előadó, titkárnő) is?
Részlet a válaszból: […]egészségügyi szolgálati jogviszony keretében dolgozó személynek pontosan milyen munkakört kell betöltenie a kedvezmény igénybevételéhez; sem pedig azt, hogy az alkalmazottnak magával az egyházi jogi személlyel, civil szervezettel vagy pedig az általa fenntartott oktatási intézménnyel kell-e jogviszonyban állnia. A normaszövegben használt oktatási intézmény fogalma sincsen a rendeletben pontosítva.Az első kérdés: az egyházi fenntartásban működő pedagógiai-szakmai szolgáltatást nyújtó intézmény beleérthető-e a rendelet szerinti oktatási intézmény fogalmába? A rendelet használja az "alap-, közép-, illetve felsőfokú oktatási intézmény", a "középiskola", az "óvoda", a "köznevelési szolgáltatást nyújtó intézmény" fogalmakat. Ezzel szemben az Nkt. fogalomrendszerében a nevelési-oktatási intézmények közé tartoznak az óvoda (kiegészítő nemzetiségi óvoda), az iskolák (általános iskola, középfokú iskolák, alapfokú művészeti iskola, kiegészítő nemzetiségi nyelvoktató iskola) és a kollégium. Nevelési-oktatási intézménynek minősülnek továbbá az Szkt. 16. §-a szerinti szakképző intézmények (a technikum és a szakképző iskola), illetve oktatási intézmények közé tartoznak még az Nftv. által szabályozott felsőoktatási intézmények (főiskola, egyetem). Az Nkt. szerint külön kategóriát képez a pedagógiai szakszolgálati intézmény és a pedagógiai-szakmai szolgáltatást nyújtó intézmény, melyek köznevelési intézmények ugyan, de nem - azon belüli kategóriát jelentő - nevelési-oktatási intézmények (Nkt. 7. §).Ez utóbbi intézményeknek nem a közvetlen oktatás, nevelés a tevékenysége, hanem ezt elősegítő speciális feladatokat látnak el (a pedagógiai szakszolgálat a nevelőmunkát segíti szakértői, tanácsadói tevékenységgel, speciális ellátások biztosításával, a pedagógiai-szakmai szolgáltatást nyújtó intézmények pedig például pedagógiai értékelés, tantárgygondozás, tanügyigazgatás, pedagógus-továbbképzés területén tevékenykednek az Nkt. 18-19. §-ai alapján). Az Nkt. és a rendelet szerinti fogalmak egybevetéséből az a következtetés vonható le, hogy a 85/2007. Korm. rendelet által használt "oktatási intézmény" fogalomba a pedagógiai szakszolgálati intézmény és a pedagógiai-szakmai szolgáltatást nyújtó intézmény nem érthető bele. Az "oktatási intézmény" fogalom inkább az "iskola", mint a tágan értelmezett "köznevelési intézmény" fogalmával állítható párhuzamba. Mindazonáltal ebben a kérdésben a 85/2007. Korm. rendelet előkészítőjének,[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2021. október 12.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 4269
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

2. találat: Járvánnyal összefüggő utazási kedvezmény igénybevétele

Kérdés: Az 582/2020. Korm. rendelet 1. §-ának (1) bekezdése szerint "ingyenesen, a menetjegy megvásárlása nélkül veheti igénybe az országos, regionális és elővárosi és a helyi személyszállítási közszolgáltatást (továbbiakban: utazási kedvezmény) a) a szociális, gyermekjóléti vagy gyermekvédelmi szolgáltatónál, intézményben, illetve hálózatnál dolgozó, a 478/2020. Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzettel összefüggő, illetve a SARS-CoV-2 koronavírus-világjárvány következményeinek elhárítása érdekében szükséges feladatokat ellátó személy". A szociális intézményeknél mely dolgozókat illet meg ez a kedvezmény? Minden dolgozónak ki lehet-e adni az ingyenes utazáshoz az igazolást? A korlátozások feloldása után több dolgozó kéri az igazolást, hogy az ország különböző területére rokon- és családlátogatás, illetve üdülés céljára igénybe vehesse.
Részlet a válaszból: […]amely a fenti intézményi körbe tartozik, azt az utazási szolgáltató köteles elfogadni. Lényegében tehát a munkáltatón múlik, hogyan alkalmazza a rendelet szerinti jogosító kitételt, miszerint elsődlegesen nem a dolgozó munkaköre, hanem az számít, hogy-a veszélyhelyzettel összefüggő vagy a járvány következményeinek elhárítása érdekében szükséges feladatokat lát-e el, illetve-utazása e feladatellátással összefügg-e.Ezeknek a feladatoknak a körét a jogszabály részletesen nem határozza meg, de az bizonyos, hogy a kedvezmény kizárólag a munkavégzéssel összefüggő utazásra biztosítható. A rokon- és családlátogatás, valamint üdülés céljára való felhasználás egészen biztosan nem tartozik a rendeltetésszerű használat körébe. Ez a kedvezmény nem fogható fel úgy, mint egy munkáltató által biztosított dolgozói szociális juttatás. Különösen akkor van ez így, ha a munkavállaló/közalkalmazott eddig nem, csak a járvány harmadik hullámának csökkenésével, a nyári szabadságolások idején kapna ilyen munkáltatói igazolást. Az[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2021. július 20.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 4200
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

3. találat: Költségvetési szervnél foglalkoztatott munkavállalók utazási kedvezménye

Kérdés: Megilleti-e az 50%-os utazási utalvány a költségvetési szervnél munkaszerződéssel foglalkoztatott munkavállalókat?
Részlet a válaszból: […]85/2007. Korm. rendelet 7. §-a (1) bekezdésének a) pontja értelmében ez a kedvezmény a költségvetési szerveknél és intézményeknél - beleértve az önkormányzati költségvetésből gazdálkodó szerveket is - közalkalmazotti vagy közszolgálati jogviszony, bírói, az igazságügyi és az ügyészségi szolgálati viszony keretében, valamint a közigazgatási szerveknél ügykezelőként, illetve fizikai alkalmazottként foglalkoztatott dolgozókat illeti meg. Munkaviszonyban álló munkavállalókat tehát általában nem akkor illeti meg a kedvezmény, ha költségvetési szervnél dolgoznak, hanem csak akkor, ha a Kttv. hatálya alá tartozó közigazgatási szervnél foglalkoztatják[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2013. április 29.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 1626
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

4. találat: Közalkalmazott utazási utalványra való jogosultsága

Kérdés: Megilleti-e az 50%-os kedvezményt biztosító utazási igazolvány a nem aktív - például gyermekgondozási segélyben, gyermekgondozási díjban részesülő, vagy felmentési idejüket töltő - közalkalmazottakat? Az utazási igazolványra vonatkozó jogszabály a jogosulti kör meghatározásánál általánosságban csak a "foglalkoztatott" kifejezést használja.
Részlet a válaszból: […]vagy közszolgálati jogviszony, bírói, igazságügyi és ügyészségi szolgálati viszony keretében foglalkoztatott, valamint a közigazgatási szerveknél ügykezelőként, illetve fizikai alkalmazottként foglalkoztatott dolgozója [7. § (1) bek. a) pont]. A kedvezmény mértéke a 85/2007. Korm. rendelet 1. számú melléklete értelmében 50%. A jogosultság a munkahely útján igényelhető, ha a jogosult legalább egyéves - bármely munkáltatónál eltöltött - munkaviszonnyal rendelkezik [7. § (2) bek.]. A 85/2007. Korm. rendelet a munkajogviszonyban, illetve közalkalmazotti jogviszonyban eltöltött időhöz köti az utazási utalványhoz való jogosultságot,[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2011. augusztus 29.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 1094