Munkaügyi Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

Vezetőből vezető - közalkalmazotti jogviszonyból munkaviszonyba

Szöveg nagyítása Szöveg kicsinyítése Nyomtatás
A válaszadás időpontja: 2020. november 24. (Munkaügyi Levelek 205. szám, 4026. kérdés)

Kérdés: A kulturális intézmény tagintézmény-vezetője "magasabb vezető állású munkavállalónak" minősül-e, lehet-e őt az Mt. 208. §-a alapján vezető állású munkavállalónak minősíteni? Amunkáltató művelődési központnak több telephelye van, és van egy tagintézménye. A telephelynek és a tagintézménynek nincs külön intézményi struktúrája, nincsenek külön alkalmazottai, szervezetileg a művelődési központ alá tartoznak. Atagintézmény-vezetőnek nincs kinevezési joga, munkáltatói jogkörrel nem rendelkezik, ezeket csak a művelődési központ vezetője gyakorolhatja. A Módtv. szerinti átalakulással összefüggésben létesített munkaszerződésben lehet-e igazgatónak, vezetőnek minősíteni a tagintézmény vezetőjét, akinek vezetői jogosultsága igazából nincs, csak a munkakörének megnevezése a tagintézmény-vezető? Jelenleg a közalkalmazotti besorolása alapján vezetői pótlékban részesül, vezetői pótszabadság azonban nem illeti meg.

ÍGY OLVASHATJA A TELJES VÁLASZT...
...ha látogató: elküldjük e-mailen*
*ingyenes választ
évente csak egyszer küldünk.
Válasz (részlet): […]megtartja ebbéli minőségét. A kérdésből kitűnik, hogy a tagintézmény-vezető értelemszerűen nem a művelődési központ (azaz a munkáltató) vezetője. Abban az esetben lehet csak az Mt. 208. §-ának (1) bekezdése szerinti vezető állású munkavállaló, ha a munkáltató vezetőjének, azaz a művelődési központ vezetőjének a közvetlen irányítása alatt álló és - részben vagy egészben - helyettesítésére jogosított munkavállalónak minősül. Azt, hogy a tagintézmény-vezető az Önök esetében e két feltételnek egyaránt megfelel-e, a kérdésben foglaltak alapján egyértelműen eldönteni nem lehetséges.Megítélésünk szerint elviekben nem lenne akadálya annak, hogy a tagintézmény-vezetőre a munkaszerződés a vezetőre vonatkozó rendelkezések alkalmazását írja elő az Mt. 208. §-ának (2) bekezdése alapján (azaz ún. minősített vezető legyen). Megítélésünk szerint ebben az esetben ugyanis minden bizonnyal megvalósul az a törvényi feltétel, miszerint a munkáltató működése szempontjából kiemelkedő jelentőségű vagy fokozottan bizalmi jellegű munkakört tölt[…]

Figyelmébe ajánljuk

A Módtv. alapján a közalkalmazottaink 2020. november 1. napjától az Mt. hatálya alá kerülnek, közalkalmazotti jogviszonyuk munkaviszonnyá alakul át. A közalkalmazottak a továbbfoglalkoztatásra szóló nyilatkozatukat a törvényes határidőben megtették, azonban többen...

Tovább a teljes cikkhez

Közalkalmazottunk nem járult hozzá a Módtv. szerinti továbbfoglalkoztatásához az Mt. hatálya alatt, így 2020. október 31. napjával a jogviszonya a törvény erejénél fogva megszűnik. Amegszűnés időpontjában harmincöt év közalkalmazotti jogviszonnyal rendelkezik. Jár-e,...

Tovább a teljes cikkhez

Integrált kulturális intézményként működünk. A Módtv. alapján munkaviszony keretében tudjuk felvenni az igazgatóhelyettest. Az Mt. 208. §-ának (1) bekezdése szerint az intézmény vezetője és annak helyettese vezető állású munkavállaló. Az Mt. 211. §-ának (1) bekezdése...

Tovább a teljes cikkhez

Közalkalmazottaink hozzájárultak a Módtv. szerinti, Mt. hatálya alatti tovább-foglalkoztatásukhoz. A nők negyven év szolgálati idővel igénybe vehető, valamint az öregségi nyugdíjhoz szükséges feltételekkel rendelkeznek, eddig azonban nem kívántak vele élni. Mivel 2020....

Tovább a teljes cikkhez

Ha nem találta meg amit keresett indítson új keresést

Kérdésfeltevés Kérdésfeltevés Nyomtatás Főoldalra Nyomtatás Nyomtatás A lap tetejére A lap tetejére