Diszpécserek munkaideje


A munkáltató vezetése a telephelyünkön működő folyamatos diszpécseri szolgálatot át akarja alakítani, ami a diszpécserek munkaidő-beosztását és bérezését is érinti. Ezentúl a 24 órás diszpécseri szolgálat jönne létre, amely úgy oszlana meg, hogy 10 órát ténylegesen a telephelyen, és a többi 14 órát az otthonában, készenlétben töltené a munkavállaló. A következő nap szabadnap lenne. Munkajogilag kivitelezhető-e a 24/24 órás munkaidő? Ebben az esetben milyen bérpótlékokkal kell számolni, és a diszpécser munkaidejét hogyan lehet meghatározni?


Megjelent a Munkaügyi Levelekben 2018. szeptember 24-én (170. lapszám), a kérdés sorszáma ott: 3378

[…] alapján, ugyanis a 4 órát meghaladó tartamú (14 órás) rendelkezésre állás csaka) a társadalmi közszükségletet kielégítő szolgáltatás folyamatos biztosítása,b) baleset, elemi csapás, súlyos kár, az egészséget vagy a környezetet fenyegető veszély megelőzése, elhárítása, továbbác) a technológia biztonságos, rendeltetésszerű alkalmazásának fenntartása érdekében rendelhető el.Be kell tartani az egyéb korlátokat is: havonta (munkaidőkeret esetén átlagosan) legfeljebb 168 óra pihenőidőre rendelhető el készenlét [Mt. 112. § (1) bek.]; heti pihenőidő terhére pedig legfeljebb havonta 4-szer (a többinek a két munkanap közötti napi pihenőidőre kell esnie) [Mt. 112. § (2) bek.]. A napi munkaidő készenléti jellegű munkakörben 10 órában megállapítható, ez egyenlőtlen munkaidő-beosztásnak minősül, feltétele a munkaidőkeret. Ekkor természetesen figyelemmel kell lenni a heti munkaidő maximumára és a pihenőidő beosztásának korlátjaira is, hetente legalább 40 órát biztosítani kell az Mt. 106. §-ának (3) bekezdése alapján.A bérezés ilyenkor három részből tevődik össze. A 10 órás munkaidőre munkabér, és ha egyéb, pótlékra alapot adó körülmény is fennáll (pl. vasárnap van, vagy éjszakai munkavégzés történik), akkor az ezzel összefüggő pótlék jár. A készenlét (készen állás) idejére 20%-os készenléti pótlék, a készenlét alatt teljesített rendkívüli munkaidőre […]
 
Kapcsolódó címkék:      
 

Elküldjük a választ e-mailen*

*
*ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.
A *-gal megjelölt mezőket kötelező kitölteni.