Munkaügyi Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

Továbbfoglalkoztatási kérelem visszavonása

Szöveg nagyítása Szöveg kicsinyítése Nyomtatás
A válaszadás időpontja: 2018. augusztus 27. (Munkaügyi Levelek 169. szám, 3351. kérdés)

Olvasói kérdés Egy nyugdíjkorhatárt betöltött közalkalmazottunk 2018 áprilisában kérte a kormánytól a nyugdíjasként való továbbfoglalkoztatását, júniusban, mielőtt még a válasz megérkezett volna, a kérelmét visszavonta. Közvetlenül ezután a kormányengedély is megérkezett. A kérelem visszavonására hivatkozással a közalkalmazott kérte, hogy a munkáltató őt mentse fel. Visszavonhatja-e a kérelmét a kormány döntése ellenében, illetve, amíg nem születik kormánydöntés, addig megteheti? E kérelmének a munkáltató eleget tehet-e, illetve van-e jelen esetben a munkáltatónak felmentési kötelezettsége a törvény alapján? A közszférában alkalmazandó nyugdíjpolitikai elvekről szóló 1700/2012. (XII. 29.) Korm. határozat ugyanis kimondja: "Kormány véleménye köti a munkáltatói jogok gyakorlóját a döntésének meghozatalában".

ÍGY OLVASHATJA A TELJES VÁLASZT...
ha nem előfizetőnk a teljes választ elküldjük e-mailen évente egyszeri alkalommal
...ha látogató: elküldjük e-mailen*
*ingyenes választ
évente csak egyszer küldünk.
Válasz (részlet): […]szükséges szolgálati időt megszerezték) továbbfoglalkoztatásáról azzal, hogy a kormány véleménye köti a munkáltatói jogok gyakorlóját a döntésének meghozatalában. E határozat célja eredetileg az volt, hogy nemleges kormánydöntés esetén a munkáltató ne tarthassa fenn a jogviszonyt.A kormányhatározat csak a címzettekre hatályos, azaz kizárólag a munkáltatói mérlegelést korlátozza, nem írja, de facto utasításként nem is írhatja felül a törvényt. A kormányhatározatra a közalkalmazott részéről jog nem alapítható, a közalkalmazott csak a törvényben biztosított jogait érvényesítheti. Azért sincs jelentősége, hogy a közalkalmazott a továbbfoglalkoztatási kérelmét utóbb visszavonta, mert a Kjt. alapján a munkáltató bármikor szabadon mérlegelheti, hogy a nyugdíjjogosult közalkalmazottat - mivel ennek törvényes indoka (az öregségi nyugdíjra való jogosultság) egyébként fennáll - felmenti-e vagy sem. Ugyanezért a közalkalmazott szempontjából indifferens az is, hogy a munkáltató és a kormány viszonyában a kormánydöntés mennyiben köti a munkáltatót.A Kjt. 30. § (4)-(5) bekezdése szerint kötelező felmentés csak akkor áll fenn, ha a közalkalmazott a Tbj-tv. 18. §-ának (2a) bekezdése szerinti,[…]

Figyelmébe ajánljuk

Ha igényeltem a nők 40 évi munka után járó nyugdíjazását, ilyenkor jár-e 17 év után végkielégítés? Ha február 1-jétől számolták a felmentési időmet, és 2019. április 16-tól felmentés alatt vagyok a munkavégzés alól, ebben az esetben az alapilletményen kívül a...

Tovább a teljes cikkhez

A jogirodalomban olvastam, ha az előrehozott öregségi nyugdíj feltételeivel rendelkező közalkalmazott jogviszonya nem felmentéssel (hanem közös megegyezéssel, lemondással stb.) szűnik meg, a negyvenéves közalkalmazotti jogviszony alapján járó jubileumi jutalom nem illeti meg....

Tovább a teljes cikkhez

2015. november 15-én felmentettük az egyik matematikatanárunkat. A felmentési ideje kilencven nap, ami 2016. február 13-án fog letelni. A félévi zárások és az új évi adminisztráció miatt viszont szükségünk lenne végig a munkájára, így nem szeretnénk felmenteni. Megtehetjük...

Tovább a teljes cikkhez

Egyik munkavállalónk kezdeményezte munkaviszonyának felmondással történő megszüntetését azzal, hogy meghatározott egy időpontot is a munkaviszony megszűnésének napjaként. Ez a munkavállaló által megjelölt nap azonban a munkavállalóra irányadó felmondási idő végét...

Tovább a teljes cikkhez

Ha nem találta meg amit keresett indítson új keresést

Kérdésfeltevés Kérdésfeltevés Nyomtatás Főoldalra Nyomtatás Nyomtatás A lap tetejére A lap tetejére