Munkaszüneti napra járó távolléti díj
Szöveg nagyítása Szöveg kicsinyítése Nyomtatás
Megjelent a Munkaügyi Levelek 151. számában (2017. július 17.), 2998. kérdésszám alatt

Kérdés: Kéthavi munkaidőkeretben dolgozom, órabért kapok napi nyolc órára. A március 15., április 14. és 17-i ünnepnapokon nem dolgoztam, de a munkáltatóm nem fizetett ezekre a napokra távolléti díjat, pedig úgy tudom, kellene neki. Az indoka az volt, hogy a ledolgozandó munkám nem csökkent, mert volt 32 óra túlórám is ebben a két hónapban. Jogos ez így, vagy próbáljam tovább követelni a távolléti díjat?
Válasz (részlet): […]során az általános munkarend szerinti munkanapra es ő munkaszüneti napot figyelmen kívül kell hagyni [Mt. 93. § (2) bek.]. Ez a figyelmen kívül hagyott mérték az, amire az el ő z ő szabály úgy hivatkozik, hogy csökken a teljesítend ő munkaid ő . A számításnál a munkaszüneti napra es ő napi munkaid ő vel kell számolni, azaz a munkavállaló szerz ő dés szerinti napi munkaidejével [Mt. 88. § (1) bek.]. Ez az általános teljes munkaid ő re szerz ő dött munkavállaló esetén napi 8 óra.A teljesítend ő munkaid ő a szabály alkalmazásánál akkor is csökken, ha egyébként a tárgyhónapban a munkavállaló rendkívüli munkaid ő t is teljesít. A kérdés szerinti esetben így az Önt a munkaszüneti[…]
ÍGY OLVASHATJA A TELJES VÁLASZT...
...ha látogató: elküldjük e-mailen*
*ingyenes választ
évente csak egyszer küldünk.

Keresés

Kérdésfeltevés Kérdésfeltevés Nyomtatás Főoldalra Nyomtatás Nyomtatás A lap tetejére A lap tetejére