Rendkívüli felmentés közalkalmazotti jogviszonyon kívüli magatartás miatt


Ápolóként dolgozom egy kórházban. A két ünnep között részt vettem egy tömegrendezvényen, aminek semmi köze nem volt sem a munkámhoz, sem a munkáltatómhoz. A januári első munkanapon a munkáltatóm erre hivatkozva mégis felmentett rendkívüli felmentéssel. Megteheti ezt, ha magánemberként nyilvánítottam véleményt egy olyan kérdésben, aminek a munkámhoz semmi köze nem volt?


Megjelent a Munkaügyi Levelekben 2016. február 1-jén (128. lapszám), a kérdés sorszáma ott: 2519

[…] elkövetése esetén a büntethetőség elévüléséig lehet gyakorolni. A tudomásszerzés időpontjának – ha a rendkívüli felmentés jogát testület jogosult gyakorolni – azt kell tekinteni, amikor a rendkívüli felmentés okáról a testületet – mint a munkáltatói jogkört gyakorló szervet – tájékoztatták [Kjt. 33/A. § (3) bek.].Mindezek alapján megállapítható: a rendkívüli felmentésnek csak az egyik esete, amikor a közalkalmazott a közalkalmazotti jogviszonyból származó lényeges kötelezettségét megszegi, azaz a rendkívüli felmentés indoka közvetlenül kapcsolatban áll a munkájával, közalkalmazotti jogviszonyával. A rendkívüli felmentés indoka lehet ugyanakkor bármilyen egyéb magatartás is – így akár olyan is, melynek közvetlen kapcsolata nincs is a közalkalmazotti jogviszonnyal –, mely a közalkalmazotti jogviszony további fenntartását lehetetlenné teszi. Abban a tekintetben, hogy az érintett rendezvény vagy az azon való részvétel olyan jellegű volt-e, illetve olyan magatartás volt-e, hogy megalapozza a közalkalmazott jogszerű rendkívüli felmentését, az eset összes körülményeinek vizsgálata szükséges. Viszont önmagában az a tény, hogy a […]
 
 

Elküldjük a választ e-mailen*

*
*ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.
A *-gal megjelölt mezőket kötelező kitölteni.