Jogalap nélkül felvett munkabér levonása hóközi számfejtési időszak esetén


Bérszámfejtésünk az előző hónap 26. napjától a tárgyhónap 25. napjáig tart. Egyik munkavállalónk augusztus 1-jén hozta be táppénzes papírjait, amely szerint július 26. és 31. között keresőképtelen volt. Mivel a bérszámfejtési időszak már lezárult, részére júliusban a teljes havi munkabére számfejtésre került, viszont az augusztusi béréből szeretnénk levonni a keletkezett túlfizetést az Mt. 155. §-ának (4) bekezdése alapján. Van erre lehetőségünk?


Megjelent a Munkaügyi Levelekben 2015. október 12-én (123. lapszám), a kérdés sorszáma ott: 2419

[…] módosítása szükséges, a tárgyhónapra vonatkozó munkabér-elszámolás módosításáról legkésőbb a következő havi munkabér elszámolásakor tájékoztatni kell. A munkabér-különbözetet a következő havi munkabérrel egyidejűleg ki kell fizetni. A munkáltató a többletkifizetést az előlegnyújtásból eredő követelésre vonatkozó szabályok szerint levonhatja [Mt. 155. § (4) bek.].Tekintettel arra, hogy a munkáltató a bérelszámolási időszakot nem a jogszabálynak megfelelően határozza meg, ezért álláspontunk szerint nem eshet a munkavállaló terhére az, hogy a tárgyhónapot követő első napon a munkáltató tudomására hozza a jogszerű bérszámfejtéshez szükséges adatokat, azonban a munkáltató ettől eltérően teljesíti a bérszámfejtést.Valójában ugyanis, ha a munkáltató jogszerűen, naptári hónapra nézve állapította volna meg a bérelszámolási időszakot, akkor még az elszámolást megelőzően ismertté vált volna előtte az, hogy a munkavállalónak július 26-31. között nem a havi bérét, hanem a keresőképtelenségre járó ellátást kellene megfizetni. […]
 
 

Elküldjük a választ e-mailen*

*
*ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.
A *-gal megjelölt mezőket kötelező kitölteni.