Munkaügyi Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

Letiltások sorrendje

Szöveg nagyítása Szöveg kicsinyítése Nyomtatás
A válaszadás időpontja: 2011. december 12. (Munkaügyi Levelek (volt Munkaadói Levelek) 62. szám, 1184. kérdés)

Kérdés: Egyik dolgozónknak több tartozása van. Ez összetevődik banki kölcsönökből, közműtartozásokból. Két banktól is kaptunk szinte egyszerre értesítést a hiteltartozásáról, amelyben kérik, hogy a munkabére 33%-át vonjuk le a dolgozótól emiatt, aki írásban hozzájárult ehhez, így az elsőként érkezett (2010. 03. 05.) banknak 33%-ot vontunk (1. letiltás), míg a másodikként érkezett banknak (2010. 03. 26.) az 50%-ból fennmaradt 17%-ot vontuk le (2. letiltás). Idővel érkezett egy végrehajtói letiltás közműtartozás miatt (2011. 08. 16.), amelynek levonását nem tudtuk megkezdeni (3. letiltás). Pár hónap múlva érkezett egy szintén végrehajtói letiltás arról a banki tartozásról, amelyet másodikként már vontunk (2011. 10. 06., 4. letiltás). Ennek a tartozáslevonásnak a megszüntetését a bank kérte tőlünk írásban (2011. 10. 24.), utalva arra, hogy a végrehajtó által kiállított letiltást vegyük ezentúl figyelembe. A végrehajtói iroda szerint a második (negyedik) levonást/letiltást fel kell függesztenem, és a harmadikként érkezett közműtartozás végrehajtói letiltását kell vonnom. A végrehajtói letiltás "előnyt" élvez a dolgozó által adott levonási hozzájárulással szemben minden esetben, vagy nem? A negyedikként érkezett letiltás, amely a 2. tartozás végrehajtói okiratba foglalt része, másodikként érkezettként sorolandó be vagy negyedikként? Sorrendben a letiltásokat, levonási hozzájárulásokat hogyan kezeljem?

ÍGY OLVASHATJA A TELJES VÁLASZT...
...ha látogató: elküldjük e-mailen*
*ingyenes választ
évente csak egyszer küldünk.
Válasz (részlet): […]szolgáló okiratok) közül melyik érkezett előbb a munkáltatóhoz [Vht. 64. § (2) bek.]. Figyelni kell ugyanakkor arra, hogy a bíróság a fentiektől eltérően elrendelheti, hogy a lista 1-5. pontjai közül ugyanazon pont alá eső több követelést arányosan kell kielégíteni [Vht. 64. § (3) bek.]. A munkáltató köteles az adós munkabéréből a letiltásban meghatározott összeget levonni és - a letiltásban foglalt felhívás szerint - kifizetni a végrehajtást kérőnek, illetőleg kivételesen átutalni a végrehajtói letéti vagy más számlára (Vht. 75. §). Ezen túl a munkáltató kötelessége, hogy legkésőbb a letiltás átvételét követő munkanapon - értesítse az adóst a letiltásról, - intézkedjék, hogy a munkabér esedékessé válásakor (a kifizetésének napján) a letiltott összeget a munkabérből vonják le, és fizessék ki a végrehajtást kérőnek, illetve kivételesen utalják át a végrehajtói letéti vagy más számlára, - értesítse a letiltás foganatosításának akadályáról a letiltást kibocsátó szervet (Vht. 76. §). Ha az adós munkabéréből a rendszeresen, időszakonként visszatérő részletekben levonandó követelést valamelyik hónap folyamán részben vagy egyáltalán nem lehetett levonni, az elmaradt részleteket le kell vonni, mihelyt lehetséges [Vht. 77. § (1) bek.]. A levonás során tehát azt kell megvizsgálni, hogy a letiltás milyen jogcímre történik, azaz a fenti kategóriák közül melyikbe esik; és azt kell levonni elsőként, amelyik sorban előrébb áll. Amennyiben ugyanolyan kategóriába tartozik több levonás, akkor - hacsak eltérő bírósági döntés nincs - a letiltások közül azt kell levonni elsőként, amelyik hamarabb érkezett meg a munkáltatóhoz. A végrehajtható határozat alapján történő letiltások a munkavállaló rendelkezési jogát korlátozzák[…]

Figyelmébe ajánljuk

Hány százalék vonható le a munkavállaló rokkantsági nyugdíjából több letiltás esetén?

Tovább a teljes cikkhez

Bérszámfejtésünk az előző hónap 26. napjától a tárgyhónap 25. napjáig tart. Egyik munkavállalónk augusztus 1-jén hozta be táppénzes papírjait, amely szerint július 26. és 31. között keresőképtelen volt. Mivel a bérszámfejtési időszak már lezárult, részére...

Tovább a teljes cikkhez

Újonnan alakult munkáltató vagyunk, ahol már működik szakszervezet is, melynek vezetősége azt kérte, hogy 2019-től a tagjaik munkabéréből a szakszervezeti tagdíjakat a munkáltató vonja le és utalja át az ő számlájukra. Tudtommal a munkáltató csak a saját követelését...

Tovább a teljes cikkhez

Több alkalommal kaptunk értesítőlevelet a bankoktól, hogy munkavállalónk hiteltartozás-elmaradásban van, ezért a bank a tartozás közvetlen levonását kéri a munkavállaló munkabéréből. A bank ilyen esetben levele mellé csatolja a kölcsönszerződésnek azt a részét, amelynek...

Tovább a teljes cikkhez

Ha nem találta meg amit keresett indítson új keresést

Kérdésfeltevés Kérdésfeltevés Nyomtatás Főoldalra Nyomtatás Nyomtatás A lap tetejére A lap tetejére