Jogalap nélkül kifizetett cafeteria – a visszafizetése iránti igény érvényesítése


Közös önkormányzati hivatalnál dolgozó köztisztviselő jogviszonya év közben megszűnt. Cafeteriajuttatásként a SZÉP-kártyájára utalt összegből visszatérítés-hátraléka van. Amennyiben díjhátralékát fizetési felszólítás ellenére sem rendezi, milyen mód áll rendelkezésre a tartozás behajtására?


Megjelent a Munkaügyi Levelekben 2023. december 19-én (254. lapszám), a kérdés sorszáma ott: 4855

[…] felszólítás az elévülést megszakítja. A szabályozásból az következik, hogy két külön jogintézményről van szó, amelyek ugyanakkor együtt is alkalmazhatóak. A fizetési felszólítással történő igényérvényesítésre nincsenek összegbeli vagy egyéb korlátok, azaz bármilyen vagyoni jellegű követelés érvényesíthető e módon.A fizetési felszólításnak tehát, mint önálló igényérvényesítési formának, ha az ellen a köztisztviselő nem fordul bírósághoz, azt keresettel nem támadja, "jogerőre" kell emelkednie, és végrehajtható okirat kiállításának alapjául kell szolgálnia; értelmetlen lenne ugyanis a jogintézmény, ha a keresettel nem támadott fizetési felszólítás alapján a munkáltatónak külön pert kellene indítania azért, hogy abban az eljárásban végül végrehajtható okirathoz (végrehajtási laphoz) jusson.A végrehajtási szabályok szerint a bíróság végrehajtási záradékkal látja el a munkáltatónak a munkavállalóval közölt és keresettel nem támadott fizetési felszólítását [Vht. 23. § (1) bek. a) pont]. Itt is értelmezési problémákba lehet azonban ütközni, mivel a munkavállaló fogalmát nem, a munkáltató […]
 
 

Elküldjük a választ e-mailen*

*
*ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.
A *-gal megjelölt mezőket kötelező kitölteni.