Felmondási idő módosításának tilalma köztulajdonban álló munkáltató esetén
Szöveg nagyítása Szöveg kicsinyítése Nyomtatás
Megjelent a Munkaügyi Levelek 123. számában (2015. október 12.), 2416. kérdésszám alatt

Kérdés: A Munkaügyi Levelek 122. számában a 2395. sorszámú kérdéssel kapcsolatban szeretném megkérdezni, hogy módosul-e a kérdésre adott válasz abban az esetben, ha a munkaviszony köztulajdonban álló munkáltatóval áll fenn? Megállapodhat-e a munkavállalóval rövidebb felmondási időben a dolgozó által beadott felmondás alapján, amellett, hogy a felmondási jogcímen nem szeretne változtatni a munkáltató?
Válasz (részlet): […]hogy sem kollektív szerződés, sem a felek megállapodása nem térhet el az Mt. felmondási idő mértékére vonatkozó szabályaitól [Mt. 205. § (1) bek. a) pont].A munkavállaló felmondása esetén a felmondási idő tehát minden esetben harminc nap [Mt. 69. § (1) bek.], mely a felmondás munkáltatóval való közlését követő napon kezdődik [Mt. 68. § (1) bek.]. Köztulajdonban álló munkáltatónál egyáltalán nem lehet az Mt.-től eltérő felmondási időt kikötni. Ha a felmondásban rögzített felmondási idő nem felel meg az Mt. rendelkezéseinek, nem teszi a felmondást jogellenessé, mindössze a feleknek e tekintetben nem a felmondásban foglaltak szerint, hanem az Mt. rendelkezéseinek megfelelően kell eljárni a munkaviszony megszűnése tekintetében.Amennyiben csak azt szeretnék a felek,[…]
ÍGY OLVASHATJA A TELJES VÁLASZT...
...ha látogató: elküldjük e-mailen*
*ingyenes választ
évente csak egyszer küldünk.

Keresés

Kérdésfeltevés Kérdésfeltevés Nyomtatás Főoldalra Nyomtatás Nyomtatás A lap tetejére A lap tetejére