Munkaügyi per - felfüggesztés a büntetőeljárásra figyelemmel


A munkáltatóm azonnali hatályú felmondással megszüntette a munkaviszonyomat, mert állítása szerint loptam a cégtől. Fel is jelentett, és most büntetőeljárás folyik ellenem. Mivel valótlan, amit állít, én bepereltem, jogellenes felmondás miatt. A tárgyalást viszont felfüggesztette a bíróság, mert meg kell várni, mi lesz a nyomozással. Az azonnali hatályú felmondással sok juttatástól elestem, ráadásul, így új munkát sem találok a szakmámban. Van erre egyáltalán lehetősége a bíróságnak? Mit tehetek, hogy minél előbb lezáruljon a munkaügyi perem, és legalább a pénzemhez jussak?


Megjelent a Munkaügyi Levelekben 2015. június 15-én (118. lapszám), a kérdés sorszáma ott: 2323

[…] indoka: a munkavállaló lopott a munkáltatótól, ezáltal pedig a munkaviszonyból származó lényeges kötelezettségét szándékosan és jelentős mértékben megszegte [Mt. 78. § (1) bek. a) pont]. A munkavállaló szerint azonban ez az indok nem valós, ennek következtében pedig a munkaviszony megszüntetése jogellenes volt, tehát keresetet nyújtott be a munkaügyi bírósághoz. Időközben azonban a munkáltató büntetőeljárást kezdeményezett, a munkaügyi bíróság pedig úgy ítélte meg, hogy a büntetőeljárás kimenetele ez esetben - a munkaügyi per eldöntése szempontjából - olyan előzetes kérdés, amely a munkaügyi perre érdemi hatással lesz. Nevezetesen, annak a megállapítása, hogy a bűncselekményt a munkavállaló követte-e el, befolyásolja, hogy a munkáltató valós indokkal szüntette-e meg a munkaviszonyt. Amennyiben bebizonyosodik a munkavállaló ártatlansága, az azonnali hatályú felmondás indoka nem valós, tehát megállapítható a munkaviszony megszüntetésének jogellenessége. A büntetőeljárás ezzel ellentétes kimenetele azonban - feltéve hogy más körülmény nem merül fel - a munkáltató pernyertességét vetíti előre a munkaügyi perben.A munkaügyi per tárgyalásának felfüggesztése a bíró mérlegelési jogkörébe tartozik. A kérdésben szereplő esetben a bíróság arra az álláspontra jutott, hogy büntetőeljárás kimenetele hatással lehet a munkaügyi per érdemi elbírálására is. Ennek következtében pedig a tárgyalás felfüggesztésével minden […]
 
 

Elküldjük a választ e-mailen*

*
*ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.
A *-gal megjelölt mezőket kötelező kitölteni.