Fiatalkorúakkal foglalkozó közalkalmazottak erkölcsi bizonyítványa


A Kjt. 2014. július 1-jétől hatályos változása óta a betölteni kívánt munkakörtől függően a Kjt. eltérő bűnügyi előéletre vonatkozó feltételeknek való megfelelést ír elő. Intézményünk bölcsőde. A hatósági erkölcsi bizonyítvány megkérésekor minden munkavállalóra egységen a Kjt. 20. §-ára kell hivatkoznunk, függetlenül a munkavállaló munkakörétől? Vagy munkakörökre lebontva kell hivatkoznunk az egyes bekezdésekre? Intézményünk egyes munkakörei (pl. kisgyermeknevelő, bölcsődevezető és helyettes munkakör) esetén a Kjt. 20. §-a (1), (2d) és (2e) bekezdésére hivatkozás szükséges? Kisegítő, technikai személyzet, tehát dajka, intézményi takarító és kisegítő, gépkocsivezető, raktáros, villanyszerelő, festő, kőműves munkakör esetén elegendő a Kjt. 20. §-ának (1) és (5) bekezdésére hivatkozni? Gazdasági személyzet, azaz gazdasági vezető és helyettes, pénztáros, könyvelő, humánpolitikai előadó, műszaki és üzemeltetési előadó, élelmezésvezető esetében elegendő a Kjt. 20. §-ának (1) és (5) bekezdésére utalnunk?


Megjelent a Munkaügyi Levelekben 2014. november 24-én (109. lapszám), a kérdés sorszáma ott: 2139

[…] hatósági erkölcsi bizonyítvány érvényességi ideje a kiállításától számított 90 nap.A Kjt.-be bekerült új szabály ehhez az általános követelményhez képest ír elő – a gyermekek, fiatalok védelmében – többletfeltételeket. A Kjt. 20. §-ának (2c) bekezdése szerint, "ha a munkáltató feladatkörébe 18. életévét be nem töltött személy nevelése, felügyelete, gondozása vagy gyógykezelése tartozik, a közalkalmazotti jogviszony létesítésének feltétele az (1) bekezdésben meghatározottakon túl a (2a) és (2e) bekezdésben meghatározott követelményeknek való megfelelés". A szabály nem részletezi, hogy milyen munkaköröket betöltő közalkalmazottakról van szó, amiből az következik, hogy az említett tevékenységet folytató munkáltató valamennyi közalkalmazottjára vonatkoznak a szigorú többletfeltételek (hiszen potenciálisan valamennyien kapcsolatba kerülhetnek a 18 év alatti fiatalokkal).A többletfeltételek lényege, hogy a törvényben felsorolt bűncselekmények esetén nem csupán e bűncselekmények elkövetése és e tény jogerős bírósági ítélettel való megállapítása képezi a közalkalmazotti jogviszony létesítésének akadályát, hanem már magának a büntetőeljárásnak (a nyomozásnak, majd a bírósági eljárásnak) a megindítása és folyamata is, az az időszak tehát, amíg a […]
 
 

Elküldjük a választ e-mailen*

*
*ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.
A *-gal megjelölt mezőket kötelező kitölteni.