Munkaügyi Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

A találat a megadott fiatalkorúakkal foglalkozó közalkalmazott tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdést időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

A találat: Fiatalkorúakkal foglalkozó közalkalmazottak erkölcsi bizonyítványa

Kérdés: A Kjt. 2014. július 1-jétől hatályos változása óta a betölteni kívánt munkakörtől függően a Kjt. eltérő bűnügyi előéletre vonatkozó feltételeknek való megfelelést ír elő. Intézményünk bölcsőde. A hatósági erkölcsi bizonyítvány megkérésekor minden munkavállalóra egységen a Kjt. 20. §-ára kell hivatkoznunk, függetlenül a munkavállaló munkakörétől? Vagy munkakörökre lebontva kell hivatkoznunk az egyes bekezdésekre? Intézményünk egyes munkakörei (pl. kisgyermeknevelő, bölcsődevezető és helyettes munkakör) esetén a Kjt. 20. §-a (1), (2d) és (2e) bekezdésére hivatkozás szükséges? Kisegítő, technikai személyzet, tehát dajka, intézményi takarító és kisegítő, gépkocsivezető, raktáros, villanyszerelő, festő, kőműves munkakör esetén elegendő a Kjt. 20. §-ának (1) és (5) bekezdésére hivatkozni? Gazdasági személyzet, azaz gazdasági vezető és helyettes, pénztáros, könyvelő, humánpolitikai előadó, műszaki és üzemeltetési előadó, élelmezésvezető esetében elegendő a Kjt. 20. §-ának (1) és (5) bekezdésére utalnunk?
Részlet a válaszból: […]hatósági erkölcsi bizonyítvány érvényességi ideje a kiállításától számított 90 nap.A Kjt.-be bekerült új szabály ehhez az általános követelményhez képest ír elő - a gyermekek, fiatalok védelmében - többletfeltételeket. A Kjt. 20. §-ának (2c) bekezdése szerint, "ha a munkáltató feladatkörébe 18. életévét be nem töltött személy nevelése, felügyelete, gondozása vagy gyógykezelése tartozik, a közalkalmazotti jogviszony létesítésének feltétele az (1) bekezdésben meghatározottakon túl a (2a) és (2e) bekezdésben meghatározott követelményeknek való megfelelés". A szabály nem részletezi, hogy milyen munkaköröket betöltő közalkalmazottakról van szó, amiből az következik, hogy az említett tevékenységet folytató munkáltató valamennyi közalkalmazottjára vonatkoznak a szigorú többletfeltételek (hiszen potenciálisan valamennyien kapcsolatba kerülhetnek a 18 év alatti fiatalokkal).A többletfeltételek lényege, hogy a törvényben felsorolt bűncselekmények esetén nem csupán e bűncselekmények elkövetése és e tény jogerős bírósági ítélettel való megállapítása képezi a közalkalmazotti jogviszony létesítésének akadályát, hanem már magának a büntetőeljárásnak (a nyomozásnak, majd a bírósági eljárásnak) a megindítása és folyamata is, az az időszak tehát, amíg a gyanúsított,[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2014. november 24.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 2139