Munkaügyi Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

2 találat a megadott büntetlen előélet tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: Büntetlen előélet - az igazolás hiányának következményei

Kérdés: A közalkalmazotti jogviszonyba való kinevezés feltételeként a Kjt. 20. §-ának (2) bekezdése egyebek mellett a büntetlen előéletet szabja meg. Közalkalmazottunk erkölcsi bizonyítványa a pályázat benyújtásakor egy hete már lejárt, és noha ígéretet tett egy újabb beszerzésére, erre mégsem került sor. A közalkalmazottunk már lassan két hónapja dolgozik, de még mindig nem adta le az erkölcsi bizonyítványát. Jogszerű lehet-e a közalkalmazotti jogviszony próbaidő alatti azonnali hatályú megszüntetése arra hivatkozással, hogy a közalkalmazott vállalása ellenére utólag sem csatolta az erkölcsi bizonyítványát, és ezzel nem igazolta, hogy büntetlen előéletű?
Részlet a válaszból: […]azonnali hatályú megszüntetésnek van egy további kockázata is: a vázolt esetben ugyanis megítélésünk szerint annak van jelentősége, hogy a hatósági erkölcsi bizonyítvány, a büntetlen előélet igazolása hiányában történt közalkalmazotti kinevezés eleve érvénytelennek tekinthető, és ezt az érvénytelen jogviszonyt a munkáltatónak kötelessége az Mt. - Kjt. tekintetében is alkalmazandó - 27. §-ának (1) és (3) bekezdései alapján haladéktalanul, azonnali hatállyal megszüntetni. A Kjt. 20/A. §-ának (1) bekezdése alapján ugyanis csak olyan közalkalmazottat lehet kinevezni, aki a pályázaton részt vett, és a pályázati feltételeknek megfelelt. A közalkalmazotti jogviszonyt létesíteni szándékozó személynek azonban hatósági bizonyítvánnyal kell igazolnia, hogy büntetlen előéletű [Kjt. 20. § (4) bek.].Amint arra egy hasonló ügyben (12/2017. számú munkaügyi elvi döntés) a bíróság rámutatott, a büntetlen előéletet igazoló hatósági bizonyítvány hiánya mellett történt kinevezés munkáltatói oldalról felmerült érvénytelenségi oknak tekintendő [Mt. 29. § (1)-(2) bek.]. Ha ugyanis a közalkalmazott nem tesz eleget a hatósági erkölcsi bizonyítvány megszerzésére vonatkozó kötelezettségének, valójában olyan személlyel kerül sor a közalkalmazotti jogviszony létesítésére, aki a pályázati feltételeknek nem felel meg. Ebből következően a kinevezés érvénytelen (semmis). Ilyenkor a munkáltatónak intézkednie kell az érvénytelenség jogkövetkezményeiről, és az érvénytelen[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2019. október 14.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 3706

2. találat: Mentesülés - büntetlen előélet igazolása

Kérdés: Tizenöt évvel ezelőtt közúti baleset okozása miatt egy év felfüggesztett szabadságvesztés büntetést kaptam. Most pályáztam egy állásra, ahol feltétel volt a büntetlen előélet, és erkölcsi bizonyítványt is kértek. Ha kikérem az erkölcsi bizonyítványt, látszani fog rajta ez a régi ügy? Ha nem, akkor köteles vagyok erről beszámolni az állásinterjún?
Részlet a válaszból: […][régi Btk. 187. § (1) bek.]. Az elkövetőnek nem kell azonban élete végéig cipelnie az elkövetett bűncselekmény következményeit. Mind a régi, mind a hatályos Btk. rendelkezik ugyanis a mentesítés intézményéről. A mentesítés folytán az elítélt mentesül azon hátrányos következmények alól, amelyeket az elítéléshez jogszabály fűz [régi Btk. 100. § (1) bek.].A törvény értelmében a mentesített személy büntetlen előéletűnek tekintendő, és nem tartozik számot adni olyan elítéltetésről, amelyre nézve mentesítésben részesült [régi Btk. 100. § (2) bek.]. Újabb bűncselekmény elkövetése esetén a mentesítés nem terjed ki azokra a hátrányos következményekre, amelyeket e törvény a korábbi elítéléshez fűz [régi Btk. 100. § (3) bek.]. A büntetett előélethez kötődő hátrányos jogkövetkezmények alóli mentesítés lehet bírósági, kegyelmi, de beállhat a törvény erejénél fogva is (régi Btk. 101. §). A törvény erejénél fogva áll be[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2016. augusztus 8.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 2679