Áthelyezett pihenőnap elszámolása
Szöveg nagyítása Szöveg kicsinyítése Nyomtatás
Megjelent a Munkaügyi Levelek 99. számában (2014. április 7.), 1927. kérdésszám alatt

Kérdés: A kéthavi munkaidőkeretet alkalmazó munkáltató december 13-ára és 24-ére pihenőnapot osztott be, de ettől eltérően 13-án 8 óra, 24-én 9,5 óra munkavégzést rendelt el. Ezzel együtt ezeket a pihenőnapokat "beosztott, de ledolgozott" címmel januárban pihenőnapként kiadta. A decemberben egyes munkanapokra beosztott munkaidőn felül ledolgoztatott munkaórákat januárban "csúsztatásként" kiadta a munkavállalónak. Kérdésünk, hogy az ilyen, beosztástól eltérő munkavégzés nem túlóra-e?
Válasz (részlet): […]munkaidő-beosztásban történő munkavégzés nem minősül rendkívüli munkaidőben történő munkavégzésnek [Mt. 97. § (5) bek.].A munkavállalót a rendkívüli munkaidőben történő munkavégzésért járó ellenérték a rendes munkaidőre járó munkabérén felül illeti meg. Amennyiben a rendkívüli munkaidőben történő munkavégzés munkanapon történt, akkor a munkavállalónak- ötven százalék bérpótlék, vagy- munkaviszonyra vonatkozó szabály vagy a felek megállapodása alapján - alapbérrel díjazott, azonos mértékű szabadidő jár.Amennyiben a rendkívüli munkaidőben történő munkavégzés pihenőnapon[…]
ÍGY OLVASHATJA A TELJES VÁLASZT...
...ha látogató: elküldjük e-mailen*
*ingyenes választ
évente csak egyszer küldünk.

Keresés

Kérdésfeltevés Kérdésfeltevés Nyomtatás Főoldalra Nyomtatás Nyomtatás A lap tetejére A lap tetejére