Börtönbüntetés - mint a munkáltatói felmondás indoka
Szöveg nagyítása Szöveg kicsinyítése Nyomtatás
Megjelent a Munkaügyi Levelek 95. számában (2014. január 6.), 1839. kérdésszám alatt

Kérdés: Az egyik munkavállalónk decemberben szabadul jogerős börtönbüntetésének letöltése után. A munkaviszonya azonban jelenleg is fennáll. Milyen jogcímen mondhatunk fel neki? Ha felmondással élek, az, hogy börtönben volt, lehet indok?
Válasz (részlet): […]tekintettel azért nem lehetséges, mert az elkövetett bűncselekmény a munkáltató munkavállalóba vetett bizalmát megingatta) - az azonnali hatályú felmondás jogát az ennek alapjául szolgáló okról való tudomásszerzéstől számított tizenöt napon, legfeljebb azonban az ok bekövetkeztétől számított egy éven belül, bűncselekmény elkövetése esetén a büntethetőség elévüléséig lehet gyakorolni [Mt. 78. § (2) bek.]. Mivel az előbb említettek közül a törvényben rögzített tizenöt napos határidő a jogerős marasztaló végzésről való tudomásszerzéstől számítva eltelt, azonnali hatályú felmondással jogszerűen már nem élhet a munkáltató. Ezért közös megegyezés hiányában egyedül a felmondás marad a megszüntetési jogcímek közül, amellyel a munkáltató megszüntethetné a munkaviszonyt.Az[…]
ÍGY OLVASHATJA A TELJES VÁLASZT...
...ha látogató: elküldjük e-mailen*
*ingyenes választ
évente csak egyszer küldünk.

Keresés

Kérdésfeltevés Kérdésfeltevés Nyomtatás Főoldalra Nyomtatás Nyomtatás A lap tetejére A lap tetejére