Jogorvoslati lehetőségek jogellenes adatkezelés esetén


Településünkön az alpolgármester megszegte titoktartási kötelezettségét, és hivatali nyilvántartás adatait adta ki másoknak egy konkrét személyről. Ilyen esetben ezt a jogsértést kinek kell bejelenteni, főként arra tekintettel, hogy a jegyző nem lépett fel vele szemben?


Megjelent a Munkaügyi Levelekben 2012. október 8-án (75. lapszám), a kérdés sorszáma ott: 1448

[…] [Kttv. 10. § (3) bek.]. E kötelezettséget az alpolgármesternek is meg kell tartania [Ptv. 13. § (1) bek.], ezért annak megsértése esetén a munkáltatói jogkör gyakorlója - az alpolgármester esetén a képviselő-testület - fegyelmi eljárást kezdeményezhet [Ptv. 7. § (1) bek.], illetve a polgármester javaslatára, titkos szavazással, minősített többséggel az alpolgármesteri megbízást visszavonhatja [Ptv. 2. § (2) bek. d) pont]. Ezen túlmenően az alpolgármester a tisztségéből eredő kötelezettségének vétkes megszegésével okozott kárért anyagi felelősséggel is tartozik [Ptv. 8. § (1) bek.]. Ilyen esetben a képviselő-testületet mint a munkáltatói jogkör gyakorlóját kell megkeresni, és tudomására hozni a jogsértést, hogy megtehesse a szükséges munkáltatói intézkedéseket.A kérdésben megjelölt jogsértés jellegére tekintettel azonban azt is ki kell emelni, hogy a személyes adat kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezelhető. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának, az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie [Infotv. 4. § (1) bek.]. Az adatkezelésre vonatkozó jogszabályok megsértése esetén a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet eljárást kezdeményezni. A hatóságnál bejelentéssel bárki vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatok kezelésével, illetve a közérdekű adatok vagy a közérdekből nyilvános adatok megismeréséhez fűződő jogok gyakorlásával kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye […]
 
 

Elküldjük a választ e-mailen*

*
*ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.
A *-gal megjelölt mezőket kötelező kitölteni.