Munkaügyi Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

A találat a megadott jogosulatlan adatkezelés tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdést időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

A találat: Jogorvoslati lehetőségek jogellenes adatkezelés esetén

Kérdés: Településünkön az alpolgármester megszegte titoktartási kötelezettségét, és hivatali nyilvántartás adatait adta ki másoknak egy konkrét személyről. Ilyen esetben ezt a jogsértést kinek kell bejelenteni, főként arra tekintettel, hogy a jegyző nem lépett fel vele szemben?
Részlet a válaszból: […][Kttv. 10. § (3) bek.]. E kötelezettséget az alpolgármesternek is meg kell tartania [Ptv. 13. § (1) bek.], ezért annak megsértése esetén a munkáltatói jogkör gyakorlója - az alpolgármester esetén a képviselő-testület - fegyelmi eljárást kezdeményezhet [Ptv. 7. § (1) bek.], illetve a polgármester javaslatára, titkos szavazással, minősített többséggel az alpolgármesteri megbízást visszavonhatja [Ptv. 2. § (2) bek. d) pont]. Ezen túlmenően az alpolgármester a tisztségéből eredő kötelezettségének vétkes megszegésével okozott kárért anyagi felelősséggel is tartozik [Ptv. 8. § (1) bek.]. Ilyen esetben a képviselő-testületet mint a munkáltatói jogkör gyakorlóját kell megkeresni, és tudomására hozni a jogsértést, hogy megtehesse a szükséges munkáltatói intézkedéseket.A kérdésben megjelölt jogsértés jellegére tekintettel azonban azt is ki kell emelni, hogy a személyes adat kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezelhető. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának, az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie [Infotv. 4. § (1) bek.]. Az adatkezelésre vonatkozó jogszabályok megsértése esetén a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet eljárást kezdeményezni. A hatóságnál bejelentéssel bárki vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatok kezelésével, illetve a közérdekű adatok vagy a közérdekből nyilvános adatok megismeréséhez fűződő jogok gyakorlásával kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2012. október 8.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 1448