Jogorvoslati lehetőségek jogellenes adatkezelés esetén

Kérdés: Településünkön az alpolgármester megszegte titoktartási kötelezettségét, és hivatali nyilvántartás adatait adta ki másoknak egy konkrét személyről. Ilyen esetben ezt a jogsértést kinek kell bejelenteni, főként arra tekintettel, hogy a jegyző nem lépett fel vele szemben?
Részlet a válaszából: […] ...gyakorlásával kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll [Infotv. 52. § (1) bek.]. Egyebekben pedig a jogosulatlan adatkezelésből származó kárigényt a polgári jog szerződésen kívül okozott kártérítésre vonatkozó szabályai...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. október 8.