Határozott időre kötött munka­szerződés meghosszabbítása
Szöveg nagyítása Szöveg kicsinyítése Nyomtatás
Megjelent a Munkaügyi Levelek 73. számában (2012. augusztus 27.), 1409. kérdésszám alatt

Kérdés: Az új Mt. szerint határozott idejű munkaviszony újabb határozott időre szóló meghosszabbítására csak objektív ok fennállása esetén kerülhet sor, és ez nem sértheti a munkavállaló jogos érdekét. Meg lehet-e hosszabbítani a szerződést újabb határozott időtartamra jogszerűen abban az esetben is, ha azt mindkét fél egyértelműen szeretné, de más, ún. objektív körülmények nem állnak fenn, vagy csak határozatlan idejű szerződést lehet már kötni?
Válasz (részlet): […]"munkaszervezéstől független, objektív ok" fennállásához kötése az ez év januárjában kihirdetett új Mt. szövegében valóban szerepelt, de az Mth. 85. §-ának (21) bekezdésével megállapított, július 1-jétől életbe lépett törvényszöveg az érintett fordulatot már nem tartalmazza. Tehát az új Mt. szövege megegyezik az Mt. 79. §-ának (4) bekezdésében foglalt szabállyal. A munkáltató jogos érdekeként ismerhető el például, ha a projekt, amelyre a munkavállalót alkalmazta, elhúzódik, és emiatt a határozott idő letelte után még meghatározott ideig indokolt a munkavállaló alkalmazása a munka­szerződésének meghosszabbításával. Ugyanakkor pusztán az az ok, hogy a határozott időre alkalmazott munkavállaló munkaviszonyának megszüntetése a munkáltató számára[…]
ÍGY OLVASHATJA A TELJES VÁLASZT...
...ha látogató: elküldjük e-mailen*
*ingyenes választ
évente csak egyszer küldünk.

Keresés

Kérdésfeltevés Kérdésfeltevés Nyomtatás Főoldalra Nyomtatás Nyomtatás A lap tetejére A lap tetejére