Korengedményes nyugdíj vagy kedvezményes öregségi nyugdíj?


Iskolánk egyik tanárnője 1953. február 20-án született, rendelkezik 40 év szolgálati idővel. Kérelmet terjesztett elő, melyben kéri korengedményes nyugdíjba való vonulásához a munkáltatói hozzájárulást. Elutasítható-e ez azzal, hogy 40 éves jogviszonnyal való öregségi nyugdíjba vonulásra jogosult?


Megjelent a Munkaügyi Levelekben 2011. április 26-án (51. lapszám), a kérdés sorszáma ott: 989

[…] rendelkezik az előrehozott öregségi nyugdíjhoz szükséges szolgálati idővel. A tanárnő az 58 éves életkort 2011. február 20-án érte el, és mivel a 40 év szolgálati idővel rendelkezik, ezzel egyúttal teljesíti azt a feltételt is, amely az előrehozott öregségi nyugdíjhoz szükséges 40 éves szolgálati időre vonatkozik. Vagyis részére – a munkáltatóval kötött megállapodás alapján – a korengedményes nyugdíj biztosítható. Munkáltatói mérlegelést igényel kérelmének teljesítése. Annak a kérdésnek a megválaszolásánál, hogy a korengedményes nyugdíj helyett nem lenne-e inkább igénybe vehető a 40 éves szolgálati idővel, életkori feltétel vizsgálata nélkül, a Tny. 18. § (2b) bekezdésében foglaltaknak lehet ügydöntő jelentőségűek. E törvényhely ugyanis kimondja, hogy a (2a) bekezdés tekintetében jogosultsági időnek minősül a keresőtevékenységgel járó biztosítási vagy azzal egy tekintet alá eső jogviszonnyal, valamint a terhességi-gyermekágyi segélyben, gyermekgondozási díjban, gyermekgondozási segélyben, gyermeknevelési támogatásban és a súlyosan fogyatékos vér szerinti vagy örökbe fogadott gyermekére tekintettel megállapított ápolási díjban eltöltött idővel szerzett szolgálati idő. Vagy­is a Tny. nem minden olyan időt tekint jogosító időnek a 40 éves szolgálati idővel, életkori feltétel nélkül nők részére biztosítandó nyugdíjhoz, mint amit általában nyugdíjra jogosító időként elismer. A Tny. 4. § (1) bekezdés h) pontja értelmében – a Tny. alkalmazásában – szolgálati idő: az az időszak, amely alatt a biztosított nyugdíjjárulék fizetésére kötelezett volt, illetve megállapodás alapján nyugdíjjárulékot fizetett. A nyugdíjjárulék-fizetési kötelezettség nélkül szolgálati időnek minősülő időszakokat e törvény külön határozza meg (pl. a Tny. 41. §-a szerint […]
 
 

Elküldjük a választ e-mailen*

*
*ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.
A *-gal megjelölt mezőket kötelező kitölteni.