Munkaügyi Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

Munkabér késedelmes kifizetésével okozott kár

Szöveg nagyítása Szöveg kicsinyítése Nyomtatás
A válaszadás időpontja: 2011. január 31. (Munkaügyi Levelek (volt Munkaadói Levelek) 47. szám, 903. kérdés)

Kérdés: Az elmúlt hónapban kétnapos késéssel tudtuk kifizetni a munkavállalóinknak a munkabéreket. Tudtuk, hogy mikor tudunk fizetni, így ennek megfelelően késedelmi kamatot is utaltunk. Egy munkavállalónk viszont jelentkezett, hogy tartozását nem tudta emiatt időben befizetni, és 30 000 Ft kötbért kellett fizetnie. Ezt a kárt nekünk mint munkáltatónak meg kell térítenünk?

ÍGY OLVASHATJA A TELJES VÁLASZT...
ha nem előfizetőnk a teljes választ elküldjük e-mailen évente egyszeri alkalommal
...ha látogató: elküldjük e-mailen*
*ingyenes választ
évente csak egyszer küldünk.
Válasz (részlet): […]vagy munkaszüneti napra esik, a munkabért legkésőbb a megelőző munkanapon kell kifizetni [Mt. 155. § (1), (3) bek.]. Késedelem idejére a polgári jogi szabályokban meghatározott kamat jár (Mt. 159. §), ami a jegybanki alapkamatnak megfelelő összeg [Ptk. 301. § (1) bek.]. A munkáltató azokért a károkért, amelyeket a munkavállalónak munkaviszonyával összefüggésben okozott, vétkességére tekintet nélkül, teljes mértékében felel. Ez alól csak akkor mentesül, ha bizonyítja, hogy a kárt működési körén kívül eső és egyben elháríthatatlan ok, vagy kizárólag a károsult elháríthatatlan magatartása okozta. A munkavállaló bizonyítja, hogy a károkozás a munkaviszonyával okozati összefüggésben következett be, és nem kell megtéríteni a kárnak azt a részét, amelyet a munkavállaló vétkes magatartása idézett elő [Mt. 174. § (1)-(4) bek.]. A munkavállaló részére késedelmesen kifizetett munkabér után a kamat megfizetése nem mentesíti a munkáltatót a késedelemmel okozott károkért való felelősség alól; a polgári[…]

Figyelmébe ajánljuk

A munkavállalóval szembeni végrehajtási letiltásnál kamat számítására kötelezik a munkáltatót, a kiszámításnál nem túl sok információ van a "kifizetés napjáig a tőkére járó Ptk.-ban meghatározottakon" kívül. Hogyan kell kiszámítani? Milyen megoldást ajánlanak a...

Tovább a teljes cikkhez

Többször észrevettem, hogy a fizetésemnél több száz forint eltérés van. Most már 3000 Ft is volt, és mikor szóltam, azt a választ kaptam, hogy a program és a kézi számolás között lehetnek eltérések, de azóta sem korrigálták a különbözetet. Erről szeretnék...

Tovább a teljes cikkhez

Kft-nk - több más céggel együtt - egy irodaházban bérel irodákat. Egyik munkavállalónk a közös lépcsőházban, amire nincs bérleti jogunk, elesett munkából hazafelé menet, és eltörte a kezét. Kártérítést követel tőlünk. Jogosan?

Tovább a teljes cikkhez

Munkavállalónkkal 2006-ban olyan munkaszerződést kötöttünk, amely szerint a gondatlanul okozott károkért másfél havi átlagkeresetének megfelelő összeggel felel. 2007-ben hatályba lépett a kollektív szerződésünk, ami kimondta: a munkavállalók a gondatlanul okozott károkért...

Tovább a teljes cikkhez

Ha nem találta meg amit keresett indítson új keresést

Kérdésfeltevés Kérdésfeltevés Nyomtatás Főoldalra Nyomtatás Nyomtatás A lap tetejére A lap tetejére