Munkaügyi Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

Közalkalmazotti jogviszony létesítése helyett munkaviszony?

Szöveg nagyítása Szöveg kicsinyítése Nyomtatás
A válaszadás időpontja: 2010. augusztus 30. (Munkaügyi Levelek (volt Munkaadói Levelek) 40. szám, 773. kérdés)

Olvasói kérdés Helyi önkormányzat által fenntartott könyvtárunk takarítói munkakörre közalkalmazotti jogviszony helyett munkaviszony keretében kíván alkalmazni egy munkavállalót. Vajon ezt megtehetjük-e jogszerűen?

ÍGY OLVASHATJA A TELJES VÁLASZT...
ha nem előfizetőnk a teljes választ elküldjük e-mailen évente egyszeri alkalommal
...ha látogató: elküldjük e-mailen*
*ingyenes választ
évente csak egyszer küldünk.
Válasz (részlet): […]közalkalmazotti jogviszonyára terjed ki. Ez azt jelenti, hogy a Kjt. hatálya alá tartozó költségvetési szerveknél törvény eltérő rendelkezése hiányában kizárólag közalkalmazotti jogviszony létesíthető, és nincs lehetőség arra, hogy a munkáltató saját belátása szerint közalkalmazotti jogviszony helyett munkaszerződést kössön a foglalkoztatottakkal. Mindezek alapján a költségvetési szervek tehát csak a törvények keretei között választhatják meg azt, hogy milyen jogviszonyban foglalkoztatják az alkalmazottaikat. Ha a munkáltató[…]

Figyelmébe ajánljuk

Megilleti-e az 50%-os utazási utalvány a költségvetési szervnél munkaszerződéssel foglalkoztatott munkavállalókat?

Tovább a teljes cikkhez

Egy költségvetési szerv - fenntartói döntés alapján - beolvad egy másik költségvetési szervbe. Milyen tájékoztatási kötelezettség terheli az átadó és az átvevő munkáltatót? Gondolunk itt különösen az Mt. 36. §-ához fűzött miniszteri indokolásra is. Ennek alapján...

Tovább a teljes cikkhez

A 326/2013. Korm. rendelet 21. §-ának b)-c) pontjai szerint köznevelési intézményben vezetői megbízásnak minősül a gazdasági vezetői megbízás. Az óvoda mint önkormányzati költségvetési szerv irányító szerve a képviselő-testület. Az Áht. 9. §-ának d) pontja szerint a...

Tovább a teljes cikkhez

Többször halljuk azt a vélekedést, hogy a helyi önkormányzatok által létrehozott költségvetési szervek (pl. iskolák, óvodák) intézményvezetői tekintetében nem az adott költségvetési szerv, hanem az önkormányzat a munkáltató. Véleményük szerint helyes ez az álláspont?

Tovább a teljes cikkhez

Ha nem találta meg amit keresett indítson új keresést

Kérdésfeltevés Kérdésfeltevés Nyomtatás Főoldalra Nyomtatás Nyomtatás A lap tetejére A lap tetejére