Létszám-meghatározás a polgármesteri hivatalban

Kérdés: A képviselő-testület a Mötv. szerint meghatározta a polgármesteri hivatal létszámát. Lehetséges-e, hogy ennél a létszámnál több főt foglalkoztassunk például 1 fő létszám helyén 2 fő részmunkaidős foglalkoztatottat? Ebben az esetben a részmunkaidőben (pl. 4 órában) foglalkoztatottat 0,5 főnek kell számítanunk a létszámban? A létszám és az álláshely szinonim fogalmaknak tekinthetők-e? Szeretnénk iránymutatást kérni a létszám és az álláshely fogalmának definiálására.
Részlet a válaszából: […] ...önkormányzat által fenntartott költségvetési szervek – így egyebek mellett a polgármesteri hivatal – engedélyezett létszámkeretét az önkormányzat éves költségvetési rendelete határozza meg. A létszámkeret esetleges módosításáról szintén a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. november 29.

Főállású személy fogalma egyszerűsített foglalkoztatás esetén

Kérdés: Az Efo-tv. a létszámkeret meghatározása során a "főállású személyt" említi. Ismereteim szerint egyetlen adójogszabály, az Mt., sőt a KSH sem használja, határozza meg ezt a szóösszetételt. Mit kell ez alatt érteni? A részmunkaidős munkavállaló idesorolható? Ha esetleg igen, milyen mértékű részmunkaidőig?
Részlet a válaszából: […] Az alkalmi munkára irányuló egyszerűsített foglalkoztatás esetén az egyszerűsített munkaviszonyban egy naptári napon legfeljebb foglalkoztatott munkavállalók létszáma – a munkáltatónak a tárgyév első, illetve hetedik hónapját megelőző hathavi, ha a munkáltató ennél...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. szeptember 27.

Engedélyezett létszám helyett bértömeg-gazdálkodás

Kérdés: Költségvetési szerv engedélyezett létszámát, valamint a munkakörönkénti létszámokat hol kell feltüntetni? A 368/2011. Korm. rendelet 2015. január 1-jei módosításával az SzMSz-ben az engedélyezett létszámot már nem kell feltüntetni.
Részlet a válaszából: […] ...hatályon kívül helyezték ezzel párhuzamosan.] Ebből következően jelenleg a költségvetési szerveknek nincs ún. engedélyezett létszámkerete, ugyanakkor ez nem jelenti azt, hogy az adott évre vonatkozó aktuális állományi létszámot a költségvetési szerveknek...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2015. április 27.

Idénymunkások – hányan foglalkoztathatók egy nap?

Kérdés: Az Efo-tv. meghatározza a munkáltató által alkalmi munkavállalóként foglalkoztatható személyek számát. A mi cégünknél mezőgazdasági idénymunkára foglalkoztatunk dolgozókat. Mezőgazdasági idénymunkára nincs meghatározva létszámkeret, ott az azonos felek közötti 120 nap van korlátként meghatározva. Jól értelmezem a jogszabályt?
Részlet a válaszából: […] ...eseténa 4 főt,d) 20-nál több munkavállaló foglalkoztatása esetén amunkavállalói létszám 20%-át.E napi alkalmi munkavállalói létszámkeretet a munkáltató atárgyév napjaira egyenlőtlenül beosztva is felhasználhatja. Mint látható, afenti szabály kifejezetten...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. április 4.

Alkalmi munka időkorlátja

Kérdés: Az alkalmi munkavállalással kapcsolatban a napi létszámkeret hogyan vonható össze? Ha csak napi egy főt alkalmazhat a munkáltató, akkor 2010. évre összesen 153 fő a foglalkoztatási keret? Figyelembe kell-e vennem, hogy hány nap telt el augusztus 1. óta, vagy bármikor alkalmazható akár egy napon egyszerre a 153 fő alkalmi munkavállaló? Azaz előre össze lehet-e vonni az éves létszámkeretet, vagy mindig csak a már eltelt napok vehetők figyelembe?
Részlet a válaszából: […] ...több munkavállaló foglalkoztatása esetén amunkavállalói létszám húsz százalékát.Az így meghatározott napi alkalmi munkavállalói létszámkereteta munkáltató a tárgyév napjaira egyenlőtlenül beosztva is felhasználhatja azEfo.tv. 2. § 3. pontjára is figyelemmel...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. szeptember 20.

Egyszerűsített foglalkoztatás – az új törvény és az alkalmi munka létszámkerete

Kérdés: Az augusztus 1-jétől hatályos új szabályok szerint a munkáltató csak meghatározott alkalmi munkást foglalkoztathat, attól függően, mennyi a saját létszámkerete. A törvény szerint ezt a létszámot egyenlőtlenül beosztva is fel lehet használni. Mit jelent ez?
Részlet a válaszából: […] ...vehet fel. Ez alétszám egy elszámolási egység, amely szabadon felhasználható. A törvényszerint ugyanis ezt a napi alkalmi munkavállalói létszámkeretet a munkáltató atárgyév napjaira egyenlőtlenül beosztva is felhasználhatja, de a tárgyévben felnem használt létszámkeret...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. augusztus 30.