Készenlét - betörésjelző riasztása miatti rendelkezésre állás


Készenlétnek számít-e, ha valakinek a napi nyolcórás munkáján kívül az is feladata, hogy munkaidőn kívül (délután 17 órától reggel 9 óráig) behívható legyen a betörésjelző riasztása esetén? Ez általában havonta egyszer meg is történik. Milyen díjazás jár részére?


Megjelent a Munkaügyi Levelekben 2009. január 12-én (12. lapszám), a kérdés sorszáma ott: 228

[…] munkáltató [Mt. 129. § (1) bekezdés]. Ezen esetkörbe beletartozhat a betörésjelző riasztása miatt elrendelt készenlét, hiszen ez kimeríti a súlyos kár megelőzésének, illetve elhárításának esetkörét. Fontos felhívni a figyelmet arra, hogy a rendelkezésre állás csak akkor minősül egyben készenlétnek is, ha a körülményekből következik, hogy a munkavállaló köteles megőrizni munkára képes állapotát a rendelkezésre állás időtartama alatt. Véleményünk szerint a riasztójelzés esetén a munkavállaló behívása feltételezi a munkára képes állapot megőrzésének kötelezettségét is. A készenlét díjazását az Mt. 148. §-a határozza meg. Készenlét esetén a személyi alapbér húsz százalékának megfelelő összegű díjazás jár. Ettől a mértéktől természetesen kollektív szerződés vagy a felek megállapodása a munkavállaló javára eltérhet. Ha a munkavállalónak a készenlét alatt is munkát kell végeznie, a rendkívüli munkavégzés szabályai szerint jogosult ellenértékre. Az Mt. 147. §-ának (1) bekezdése szerint a munkavállalót rendes munkabérén felül bérpótlék is megilleti. Az Mt. 147. §-ának (2) és (3) bekezdése szerint a munkaidő-beosztás szerinti napi munkaidőt meghaladóan, illetve a munkaidőkereten felül végzett rendkívüli munka esetén a pótlék mértéke ötven százalék. Munkaviszonyra vonatkozó […]
 
Kapcsolódó címkék:  
 

Elküldjük a választ e-mailen*

*
*ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.
A *-gal megjelölt mezőket kötelező kitölteni.