Szabadságkiadás - nem lehetséges a tárgyévet megelőzően

Kérdés: Amennyiben a munkavállaló részére több munkanap szabadság került kiadásra, mint amennyire a tárgyévben (2015) jogosult lenne, akkor köthető-e vele olyan megállapodás, hogy az így kivett többletszabadságot a tárgyévet követő év (2016) szabadságának a terhére számolja el a munkáltató, és azt csökkenti le?
Részlet a válaszából: […] A munkavállalónak a munkában töltött idő alapján a szabadság naptári évre jár [Mt. 115. § (1) bek.]. Az éves szabadság kiadása a munkáltató feladata, a munkavállaló szabadságnapjait pedig a munkáltatónak kell nyilvántartania [Mt. 122. § (1) bek., 134. § (1) bek....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2015. augusztus 10.

Munkaszüneti napi pótlék ügyeleti időre

Kérdés: A munkáltató rendeltetésénél fogva munkaszüneti napon is működőnek minősül. Tevékenységünkből eredően rendszeresen teljesítenek ügyeletet is a kollégák, amely olykor munkaszüneti napra esik. Kérdésem, hogy a munkaszüneti napi pótlékot ki kell-e fizetni arra az időre is, amikor munkaszüneti napon ügyeletben van a munkavállaló, vagy csak a tényleges munkavégzés idejére? Mi a teendő akkor, ha a munka jellege miatt a munkavégzéssel töltött idő nem különíthető el?
Részlet a válaszából: […] A törvény szerint a munkavállalót munkaszüneti napon történő munkavégzés esetén 100%-os mértékű bérpótlék illeti meg [Mt. 140. § (2) bek.]. Annak tehát nincs jelentősége, hogy a munkavégzésre rendes vagy rendkívüli munkaidőben kerül-e sor. Az ügyelet ideje teljes...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2014. november 3.

Ügyelet - beszámít a heti munkaidőbe

Kérdés: Cégünknél rendszeresen ügyeletet rendelnek el, melynek időtartamát egy idén január 1-jétől életbe lépett Mt.-módosítás alapján munkaidőnek kell tekinteni. Kérdésünk: minden vonatkozásban munkaidővé változott-e az ügyelet, és amikor munkaidőnek minősül, úgy kell-e díjazni, mintha a munkavállaló beosztása szerinti munkaideje alatt állna rendelkezésre munkahelyén?
Részlet a válaszából: […] A 2008-tól módosított Mt. 119. § (3) bekezdése értelmében azügyelet teljes időtartama - a munkaidő heti maximális mértéke, a 48 óravonatkozásában - munkaidőnek tekintendő. Az Mt. 129. § (3) bekezdése alapjánelrendelhető évi 200, kollektív szerződéssel pedig évi...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2008. június 9.