Létszámcsökkentéssel indokolt felmondás és új munkavállaló felvétele


A munkáltató létszámcsökkentésre hivatkozva több munkavállaló munkaviszonyát is kénytelen volt felmondással megszüntetni. Az intézkedés többféle munkakörben foglalkoztatott munkavállalóra is kiterjedt, nem korlátozódott csak egy munkakörre. Az indoklásban az szerepel, hogy a munkavállaló pozíciója megszüntetésre kerül oly módon, hogy a feladatai az azonos munkakört betöltő többi munkavállalóhoz kerülnek leosztásra. Mennyi időnek kell eltelnie a munkaviszony megszüntetésétől számítva, hogy a munkáltató az érintett munkakörök betöltésére újra felvehessen valakit, vagy cégen belül áthelyezzen munkavállalókat anélkül, hogy a felmondási indok megtámadhatóvá váljon?


Megjelent a Munkaügyi Levelekben 2024. május 14-én (260. lapszám), a kérdés sorszáma ott: 4981

[…] az új munkaerő felvételét, nem kizárt, hogy utóbb a munkáltató bizonyítani tudja, hogy ez indokolt volt, és nem befolyásolja a korábbi felmondás valós, illetve okszerű voltát (ha pl. utóbb a munkáltató működésével összefüggő felmondásokat követően több hónap elteltével kiderül, hogy a felmondással kapcsolatos munkáltatói döntések nem bizonyultak helytálló döntésnek [BH1995. 609.]). Kellő ok hiányában a felmondást követően néhány hónappal végrehajtott munkaerő-felvétel kétségessé teheti azonban, hogy a korábban végrehajtott felmondás jogszerű volt-e. Az bizonyos, hogy amennyiben a munkáltató a munkakörök összevonására vagy létszámcsökkentésre alapozott felmondásokat követően az érintett munkavállaló munkakörében a felmondással egyidejűleg alkalmaz új munkavállalót, erősen kétségessé válik, hogy a felmondás jogszerű volt-e [BH2007. 135.]. Nem lesz önmagában jogellenes a felmondás ugyanakkor abban az esetben, ha a munkáltató utóbb a feladatok növekedése esetén azok ellátásába esetenként más munkavállalókat is bevon (BH1999. 135.). Nyilvánvaló az is, hogy a keresetindításra nyitva álló, a felmondás közlését követő harmincnapos határidő [Mt. 287. § (1) bek. b) pont] is határt szab annak, hogy a munkavállaló mennyi ideig tud eredményesen keresetet benyújtani a bíróságon.Önmagában nem befolyásolja – […]
 
 

Elküldjük a választ e-mailen*

*
*ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.
A *-gal megjelölt mezőket kötelező kitölteni.