Azonnali hatályú felmondás – a munkaidő-beosztás "átírásáért"


A munkavállalóink egy része körében arra lettünk figyelmesek, hogy a számukra megszabott és előzetesen közölt munkaidő-beosztást "átírják", és a munkafeladataikat a számukra legkedvezőbb módon egymás között felosztják. Így történt, hogy az egyik munkavállalónk az előzetesen közölt munkaidő-beosztás ellenére nem jelent meg munkavégzés céljából a számára meghatározott időben, majd ezt követően nem végzett munkát napokon keresztül. Mindez nemrég vált egyértelművé számunkra. Megszüntethetjük-e azonnali hatályú felmondással az igazolatlanul távol lévő, a munkaidő-beosztást szándékosan "félretevő" munkavállaló munkaviszonyát erre hivatkozva?


Megjelent a Munkaügyi Levelekben 2019. augusztus 26-án (185. lapszám), a kérdés sorszáma ott: 3685

[…] az adott esetről sem volt tudomása Önöknek. Ha ez a feltevés igaz, akkor a munkavállaló jogszerűen nem mentesülhetett volna a munkáltató által közölt munkaidő-beosztás alól. Ebből következően – álláspontunk szerint – a vázolt tényállás alapján jogszerű lehet az azonnali hatályú felmondás, mivel a munkavállaló munkaviszonyból származó lényeges kötelezettségét (rendelkezésre állási, munkavégzési, együttműködési kötelezettség) szándékosan, jelentős mértékben megszegte. Ha az esetről való tudomásszerzéstől számított […]
 
 

Elküldjük a választ e-mailen*

*
*ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.
A *-gal megjelölt mezőket kötelező kitölteni.