Munkaközi szünet alatti baleset minősítése


Társaságunk egyik munkavállalóját (ebédelés céljából igénybe vett) munkaközi szünetben a munkavégzés helyéhez közeli egyik gyalogátkelőhelyen egy személygépjármű elütötte. A munkaközi szünet nem része a munkavállaló napi munkaidejének, illetve a munkaközi szünetben a munkahely elhagyása a munkáltató engedélyével történt. A munkáltató egyébként a munkahely épületében biztosít szervezett étkeztetést. A társaság az esetet üzemi balesetként kezeli (üzemi baleseti jegyzőkönyv készült a balesetről), azonban arra vonatkozóan, hogy az említett balesetet munkabalesetnek minősül-e, a munkáltatónak nem sikerült egységes álláspontot kialakítania. A konkrét esetben a baleset munkabalesetnek minősül-e? Általánosságban milyen szempontokat kell figyelembe venni annak megállapításához, hogy a munkaközi szünetben a munkahely elhagyása során történt baleset munkabalesetnek minősül-e? Például, a munkáltató nem szabályozza a munkaközi szünetben az épület elhagyását, de eltűri, hogy a munkavállalók gyakorlatilag bárhova, bármilyen célból kimenjenek; vagy ha a munkáltató szabályozza ugyan, hogy csak ebéd vásárlása céljából lehet elhagyni a munkahelyet, de a távozásra attól eltérően kerül sor; mennyiben változtat mindezek megítélésén, ha egyébként a munkáltató biztosítja épületen belül az étkeztetést stb.?


Megjelent a Munkaügyi Levelekben 2024. március 5-én (257. lapszám), a kérdés sorszáma ott: 4927

[…] a munkáltató által nyújtott egyéb szolgáltatás stb. igénybevétele során éri [Mvt. 87. § 3. pont]. A jelen esetben a baleset a munkaközi szünetben történt, tehát arról kell állást foglalni, ez tekinthető-e a munkavégzéssel összefüggésben bekövetkezett balesetnek. Abból kell kiindulni, hogy a munkaközi szünet nem része a munkaidőnek [Mt. 86. § (3) bek. a) pont]. Tehát annak tartama alatt a munkavállalót rendelkezésre állási és munkavégzési kötelezettség nem terheli. A munkáltató arra vonatkozóan sem adhat utasítást a munkavállalónak, hogy a munkaközi szünet alatt hol tartózkodjon, így tehát a munkahelyet - bármilyen célból - elhagyhatja, azzal, hogy a szünet végére újból rendelkezésre kell állnia, munkára képes állapotban. Mivel ilyen módon a munkaközi szünet alatt a munkavállaló nincs a munkáltató ellenőrzési és utasítási joga hatálya alatt, az ezen időtartam során bekövetkező baleset nincs összefüggésben a munkavégzéssel. A jelen esetben […]
 
 

Elküldjük a választ e-mailen*

*
*ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.
A *-gal megjelölt mezőket kötelező kitölteni.