Szabadság kiadása és elszámolása órákban


Az Mt. 124. §-ának (3)-(4) bekezdései értelmében egyenlőtlen munkaidő-beosztás esetén az adott naptári évre vonatkozóan a munkáltató dönthet úgy, hogy a szabadságot a munkaidő-beosztáshoz igazodóan adja ki, és órában számolja el, illetve tartja nyilván. A munkáltató az adott naptári év közben dönthet úgy, hogy nem naptári napban, hanem órára számolja el és tartja nyilván a szabadságot, vagy ezt adott év elején kell eldönteni, és ezen év közben nem lehet változtatni?


Megjelent a Munkaügyi Levelekben 2022. október 18-án (235. lapszám), a kérdés sorszáma ott: 4521

[…] a munkaidő-beosztással azonos tartamra mentesül a rendelkezésre állási és munkavégzési kötelezettsége alól. Ilyenkor a szabadságot a munkavégzés alóli mentesülés tartamával egyező óraszámban kell nyilvántartani.A döntés a naptári év egészére vonatkozik azzal, hogy értelemszerűen az egyenlőtlen munkaidő-beosztás kezdetekor lehet meghozni azt. Azaz, ha az egyenlőtlen munkaidő-beosztás csak év közben kezdődik, és január elsején még az általános munkarend szerint történik a foglalkoztatás, az egyenlőtlen munkaidő-beosztás megkezdéséig értelemszerűen az általános szabályok szerint (azaz munkanapokban) kell kiadni és nyilvántartani a szabadságot. Ha pedig az éven belüli első egyenlőtlen munkaidő-beosztás megkezdésekor dönt a szabadság kiadásáról, akkor azt abban a naptári évben minden egyenlőtlen munkaidő-beosztásnál már alkalmazni a kell (pl. ha az első 4 hónapos munkaidőkeretben órában volt kiadva a szabadság, a következő 4 hónapos munkaidőkeretben is […]
 
 

Elküldjük a választ e-mailen*

*
*ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.
A *-gal megjelölt mezőket kötelező kitölteni.